M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u è
   Kljuè danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Kljuèke razglednice

Z a b a v a
   Kljuè Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Kljuèa
   Stari grad
   Kljuè ljeta 2004
   Kljuè noæu
   Kljuèke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferiè na Sani
   Kljuè Info Team 2004

Radio  Kljuè
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnièka podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Kljuèani
   Kljuèki adresar
   Kljuèani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Kljuè Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Kljuè Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIÆ
Kljuè Info Team

Sulejman FILIPOVIÆ - CUNI 
Eldar ŠEHIÆ - ŠANER
Alija KIŠEVIÆ - ÈIKO  
Vernes MUSLIMOVIÆ - VESOJ A N U A R    2 0 1 0Prva sjednica općinskog štaba civilne zaštite
 

     Prva sjednica općinskog štaba civilne zaštite održana je 29. januara u zgradi organa uprave općine Ključ. Prvoj sjednici prisustvovali su svi članovi općinskog štaba civilne zaštite uz razmatranje četiri ponuđene tačke dnevnog reda. Komadant općinskog štaba civilne zaštite je po funkciji načelnik općine Ključ dok je načelnik štaba pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu.
     Opći dojam sa prve sjednice općinskog štaba civilne zaštite je upoznavanje članova sa propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, organizacijom zaštite i spašavnja u našoj općini, usvajanje izvještaja i planova uz konstataciju da su otvorena mnoga pitanja zaštite ljudi i materijalnih sredstava u našoj općini uz ograničena financijska sredstva.


Informacije:  Radio Ključ 
Uspjeh mladih stonotenisera


       Stonoteniski klub ''Sana'' Ključ nastavlja sa uspjesima iako egzistira tek nepunih godinu dana. Naime u subotu je u Foči održan kvalifikacioni turnir za državno prvenstvo u kategoriji mladih kadeta u stonom tenisu. Na prvenstvu je učestvovala i ekipa STK ''Sana'' Ključ.
        Veliki uspjeh postigao je Mirza Gonilović član ovog kluba, koji se plasirao među dvadeset i četiri najbolja stonotenisera u BiH u kategoriji mlađih kadeta. Muslimović Dženan i Jašarević Kenan uz malo više sreće kod žrijebanja upotpunili bi uspjeh našeg stonoteniskog kluba.
        27. i 28. februara u Tuzli održaće se državno prvenstvo u pojedinačnoj kategoriji na kojem će sa puno uspjeha, nadamo se nastupiti i naš Mirza.
        STK ''Sana'' Ključ se još jednom zahvaljuje svim donatorima koji su omogućili takmičenje članovima kluba na državnom nivou. Humanitarna akcija
"Pomozimo Haitiju"

 

     Mješovita srednja škola Ključ je u saradnji sa crvenim krstom – križom naše općine ove subote organizovala je humanitarnu akciju pod nazivom "Pomozimo Haitiju". Na postavljenim štandovima u našem gradu, učenici MSŠ Ključ i aktivisti crvenog krsta – križa nudili su građanima tople čajeve po simboličnoj cijeni od jedne marke a sav prikupljeni novac biće namijenjen za pomoć stradalima na Haitiju, čime će i ključani dati svoj doprinos.
     Jedna kasa za prikupljanje pomoći još uvijek je postavljena u srednjim školama a ove aktivnosti će trajati do petka kada će biti sumirani i rezultati ove akcije. Organizatori humanitarne akcije zadovoljni su subotnjim odzivom sugrađana koji su podržali ovu plemenitu misiju.


Informacije:  Radio Ključ


Na gradskom stadionu ''Pod Lubicom'' za danas od 16 sati najavljeno je okupljanje igrača i uprave nogometnog kluba Ključ. Sastanak će biti posvećen dogovoru oko početka priprema za nastavak proljetnog dijela prvenstva. NK Ključ zajedno sa Omladincom iz Sanice takmiči se u drugoj ligi federacije grupa Zapad.

Putevi prohodni - prekid- u snadbijevanju strujom
 

     Prema informacijama općinskog društvenog fonda i službe civilne zaštite stanje na putevima na području naše općine je dosta teško s obzirom na visinu snijega i poledicu. Službe za zimsko održavanje i čišćenje barem jednom su prošle kroz naseljena mjesta sa strojevima, izuzev puta za Medare i puta od Prhova prema Krasuljama. Preporuke su da se na put ne kreće bez veće potrebe.
     Snijeg je jučer prouzročio i prekid u snadbijevanju električnom energijom u mnogim našim selima, tako da struje ni danas nema u mjesnim zajednicama Velečevo – Dubočani, Zgon – Crljeni, Humići, dijelovi mjesne zajednice Donja Sanica su bez struje te naselja Hasići i Hadžići u MZ Velagići.
     Visina snježnog pokrivača iznosi oko 40 centimetara a pod težinom ovog mokrog i teškog snijega nanesene su štete na voćnjacima i drveću.

Informacije:  Radio Ključ

   Ključ, 29.  januar 2010XV sjednica Općinskog vijeća

     Trosatna rasprava o Izvještaju o radu Općinskog načelnika za 2009. godinu obilježila je XV sjednicu Općinskog vijeća Ključ. Uprkos činjenici da su prošle godine između ostalog realizovana 32 razna infrastrukturna projekta, poboljšan rad Općinske administracije i kvalitet pružanja usluga građanima dobivanjem međunarodnog certifikata ISO 9001:2008, poboljšana finansijska disciplina prelaskom na trezorsko poslovanje vijećnici su odbili usvojiti ovaj materijal. Glavni argument neusvajanju bile su izjave kako su se neke stvari mogle drugačije uraditi. Neusvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika povuklo je za sobom i skidanje Programa rada Općinskog načelnika za 2010. godinu sa dnevnog reda.
     Žučna rasprava vođena je i prilikom donošenja Odluke o usvajanju Studije o mogućnostima korištenja rijeka Sane i Sanice u turističke, privredne i energetske svrhe kojom bi se otvorila mogućnost stavljanja resursa kojim općina raspolaže u funkciju njenog razvoja. Usvajanjem ove Odluke Općinsko vijeće je zabranilo izgradnju velikih hidricentrala na ključkim rijekama, a dalo svoju podršku mali hidrocentalama maksimalne jačine do 5 MW čija izgradnja bi za sobom povukla otvaranje javnih radova i zapošljavanje što bi u vremenima globalne ekonomske krize doprinijelo i boljem punjenju budžeta općine Ključ.
    Vijeće je do kraja sjednice usvojilo Izvještaj o radu Općinske Izborne komisije za 2009. godinu te Plan rada ove komisije u pripremi i provođenju općih izbora 2010. godine. Informacija o stanju i problemima u oblasti boračko-invalidske zaštite u općini Ključ skinuta je s dnevnog reda jer sjednici nije prisustvovao obrađivač ove informacije.

Informacije:  Općina Ključ
Novoizabrani predsjednik KO SDA-a posjetio Ključ
 

     Novoizabrani predsjednik KO SDA-a Unsko-sanskog kantona Esad Bašagić danas je posjetio Ključ, što je i njegova prva posjeta nekoj od općine kantona nakon izbora na ovu funkciju. U razgovoru sa Općinskim načelnikom mr. Osmanom Ćeha- jićem te predsjednikom OO SDA Ključ Ahmetom Egrlićem i Općinskim vijećnikom Elvirom Risovićem Bašagić je izrazio spremnost da pomogne općini u realizaciji prioritetnih infrastruk- turnih projekata. S tim u vezi mr. Ćehajić dostavio je novom predsjedniku spisak najvažnijih infrastrukturnih projekat općine Ključ koje će Bašagić ispred općine kandidovati Federalnom premijeru tokom sastanka sa njim.

     Iako lista projekat sadrži sve one koji su od bitnog značaja za građane Ključa mr. Ćehajić je posebno istakao izgradnju sportske dvorane koja bi doprinijela razvoju sportskih i kulturnih sadržaja, a samim tim i smanjenju maloljetničke delikvencije.
     Ovom prilikom Općinski načelnik ja kazao da je za ovaj projekat postoji urađena projektna dokumentacija i rješani imovinsko-pravni odnosi te je za početak izgradnje dvorane potrebno još obezbijediti finansijska sredstva sa viših nivo vlasti.


Informacije:  Općina Ključ

   Ključ, 29.  januar 2010Načelnik dao podršku nevladinom sektoru općine

     Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić danas je održao sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija i Javnih ustanova naše općine. Prijem je organizovan povodom Javnog poziva Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na koji su nevladine organizacije i Javne ustanove općine Ključ aplicirale s ciljem realizacije projekata iz oblasti kulture i aktivnosti mladih. Jedan od uslova za prijavu na ovaj Javni poziv bio je i pribavljanje Pisma podške općine Ključ kojim se iskazuje spremnost općine da učestvuje u sufinansiranju ovih projekata.
     Općinski načelnik je svim kandidatima koji su aplicirali na Javni poziv dao pomenuto Pismo i samim tim potvrdio svoju podršku nevladinom sektoru naše općine.
     - Veoma sam zadovoljan radom nevladinih organizacija u Ključu i smatram da je ovaj sektor izuzetno bitan faktor u današnjem društvu - kazao je Općinski načelnik. - Volio bih vidjeti više projekata vezanih za mlade i rješavanje njihove problematike jer u ovom segmentu ima mnogo prostora za djelovanje NVO-a - dodao je mr. Ćehajić.

Informacije:  Općina Ključ
Elektrifikacija
Zelića brda
 

     Još jedna elektrifikacija povratničkog naselja na pod- ručju općine Ključ je završena. Radnici Elektrodistribucije pro- teklih dana okončali su radove na elektrifikaciji Zelića brda. Radi se o planskoj aktivnosti Elektrodistribucije, a radovi su se odnosili na produžetak nisko naponske mreže u dužini od 800 metara prema ovom nase- lju na trafo području Čurčići.
    Na elektrificiranom području trenutno žive tri povratničke porodice i njihove kuće će uskoro, nakon prijema biti i priključene na mrežu što je doprinos Elektrodistribucije održivom povratku.


Informacije:  Općina Ključ

   Ključ, 25.  januar 2010Prijem zvijezde šou-a RTV USK

     Povodom pobjede našeg mladog ključanina Semira Draganovića na muzičkom šou „RTV USK traži zvijezdu“ Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić danas je uprličio prijem kako bi mu čestitao na velikoj pobjedi. Tokom trajanja muzičkog šou-a Semir se takmičio sa preko 400 kandidata iz svih gradova kantona i jedini je učesnik koji je tokom svojih nastupa od žirija dobivao samo najveće ocjene te je zasluženo osvojio prvo mjesto. Općinski načelnik je izrazio veliko zadovoljstvo nastupom i pobjedom mladog ključanina jer upravo ovakvim uspjesima stvara se imidž našeg grada.
     Pored Semira prijemu je prisustvovala još jedne velika zvijezda Ključa Kenan Mačković te predsjednik žirija "RTV USK traži zvijezdu" Dilvad Felić.
    - Semir je izuzetno talentovan pjevač koji je među 36 finalista zasluženo zauzeo prvo mjesto - kazao je Felić.
     U narednom periodu kao nagradu za pobjedu Semir će u saradnji sa Dilvadom i RTV USK snimiti pjesmu i spot a Općinski načelnik će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći njegovu karijeru.
Informacije:  Općina Ključ

Održana redovna godišnja skupština
NK Omladinac

 

     U nedjelju u Sanici je održana redovna godišnja skupština NK Omladinac. Skupština, kojoj je prisustvovalo 37 delegata jedno- glasno je usvojila izvještaj o radu i financijski izvještaj iz 2009. Godine a jednoglasno je usvojen i plan i program rada za 2010. Godinu.
    Skupština kluba se zajedno sa predsjednikom Edinom Domaze- tom ovom prilikom zahvalila svima koji su na bilo koji način pomogli u radu kluba. Upravo će se za donatore i prijatelje kluba Omladinac u julu organizirati dona- torsko "Veče plavih" kojom će prilikom biti uručena priznanja i zahvlanice svima koji pomažu ovaj klub, rečeno je na sjednici skupštine NK Omladinca.


Informacije:  Radio Ključ

   Ključ, 25.  januar 2010"Sumnjivo lice" u Domu kulture

     Članovi dramske sekcije MSŠ Ključ u subotu su u Domu Kulture premijerno izveli komediju Branislava Nušića „Sumnjivo lice“ i tako svojim sugrađanima priredili nezaboravne trenutke pozorišne umjetnosti. Izvedba ove političke komedije o vlasti kako ju je prije 40 godina vidio Nušić rezultat je napornog truda i rada pozorišne grupe MSŠ predvođene profesoricom Ismirom Šabanović.
    Premijera komedije ujedno je i priprema naših mladih glumaca za nastup na festivalu amaterskih pozorišta koji će se održati u aprilu ove godine u Konjicu. .
     Nakon uspješne predstave odlična atmosfera je nastavljena uz koncert ključkog benda „Kratki spoj“. Članovi ovog benda su također učenici MSŠ Ključ koji već godinu dana aktivno rade na afirmaciji rock muzike u Ključu i na tom polju ostvaruju zapažene rezultate


Informacije:  Općina KljučAktivnosti mladim ekologa

Stop
plakatiranju
po drveću

         Činjenica je da mnoga udruženja, pravna i fizička lica postavljaju svoje oglase na stabla drveća .

         Mladi ekolozi , članovi Ekološke sekcije MSŠ Ključ su se uključili u eko akciju "Stop plaka- tiranju po drveću". Omanović Semir , Harambašić Sadina, Bender Medina i Ibrahimović Sanel su dali svoj doprinos ovoj eko akciji na način da su skidali čavle i čiode koje su ostale iza plakata koje će iskoristiti za potrebe rada sekcija u svojoj školi. Prolaznicima su sugerisali da ubuduće plakatiraju na tablama specijalno namjenjenim za ovu svrhu.

Enisa Čahut - Kurbegović, prof   Ključ, 24.  januar 2010Skupština Medžlisa Islamske zajednice Ključ

     U nedjelju je u sali Općinskog vijeća održana 5. redovna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Ključ. Sjednici su pored članova Skupštine prisustvovali i Muftija banjalički prof. Edhem ef. Čamdžić, Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić, šef računovodstva Rijaseta Rasim ef. Kadrić, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Amir Hadžić te mnogobrojni gosti. Na sjednici su razmatrani Izvještaj o radu Izvršnog odbora i glavnog imama Medžlisa IZ Ključ te finansijski izvještaj za 2009. godinu i plan i budžet za 2010. godinu. Medžlis IZ Ključ u 2009. godini uložio je značajna sredstva u razvoj i unapređenje mektebske nastave kao i za organizaciju mektebskih aktivnosti, završnih ispita, takmičenja i manifestacije „Dani mekteba“, a naglašena je opredjeljenost Izvšnog odbora da i u narednom periodu ulaže znatne napore za poboljšanje rada mekteba i mektebske nastave uopće.
 
     U završnim fazama su obnove džamija u Biljanima, Sanici i Baljevićima te se vrlo brzo očekuje njihovo svečano otvorenje, a u toku je i izgradnja Tekije – omladinskog centra na mjestu stare džamije za čiju je izgranju Medžlis IZ Ključ izrazio veliku zahvalnost na pomoći i podršci Muftiji banjalučkom i Općinskom načelniku. U obraćanju gostiju pohvaljen je rad Medžlisa IZ Ključ i glavnog imama Ermina ef. Vučkića na unapređenju mektebske nastave, zaštite vakufske imovine te učešća u obilježavanju značajnih datuma i ukupnom životu na području općine Ključ. Kako je ovo bila zadnja Skupština Medžisa IZ Ključ u ovom mandatu, Izvršni odbor je uručio skromne hedije članovima Skupštine te svima onima koji su se u proteklom periodu istakli u radu Islamske zajednice Ključ, te onima koji su njen rad pomagali.


Informacije:  Općina Ključ   Ključ, 23.  januar 2010Sastanak Sindikata DI Sanica

     Članovi Sindikata Drvne industrije Sanica održali su sinoć informativni sastanak na kojem su obavjestili svoje članove o toku stečajnog postupka koji je pokrenut u ovom preduzeću 30. novembra prošle godine, a sastanku je prisustvovao i Abdulah Šistek, pravnik imenovan od strane Općinskog načelnika da pruža pravnu pomoć i savjet radnicima Saničke pilane.
     Predsjednik Sindikata Esad Šulić informisao je prisutne o toku postupka, pravima i obavezama radnika a glavna obaveza im je da čim prije sačine i objedine spisak svojih potraživanja budući da će se 05. februara pred Kantonalnim sudom u Bihaću održati ročište za ispitivanje prijava potraživanja.
     Radnici prema riječima predsjednika Sindikata potražuju po 16 ličnih dohodaka, regrese, a za taj period nisu im uplaćivani ni doprinosi.
    - Od stečaja očekujemo da dobijemo ono što nam firma duguje, a sljedeći korak u ostvarivanju naših prava biće 05. februar kad ćemo pred sudom iznijeti naša potraživanja koja ćemo nadam se na kraju postupka i naplatiti – kazao je Predsjednik Sindikata DI Sanica Esad Šulić.


Informacije:  Općina Ključ 
Slika iz nekih drugih vremena


       Umjesto uvoda objavljujemo poruku koju nam je poslao naš Mirsad Ibrišimović

       Poštovani,
        šaljem Vam sliku iz nekih drugih vremena, i nadam se da bi se neki tu mogli naći, prepoznati, i sjetiti kako je to bilo davne 1975. na jednom dječijem rođendanu.
        Prvi slijeva je gospodin Amir Hadžić, aktualni ministar kulture USK, koliko ja to znam.
        Pozdrav svima,

Mirsad IbrišimovićOvu fotografiju možete vidjeti i u većem formatu ako kliknete OVDJE

 
EVO I PITANJA ZA POSJETIOCE OVOG SITE.
KAKO SE ZOVU OSOBE KOJE SU NA OVOJ FOTOGRAFIJI?
POMOZITE NAM DA ODGONETNEMO OVU ZAGONETKU.
VAŠE ODGOVORE ŠALJITE NA NAŠ MAIL
 


 


   Ključ, 21.  januar 2010Saradnja općina Ključ i Bosanski Petrovac

     U Ključu je danas održan sastanak načelnika općina Ključ i Bosanski Petrovac s ciljem poboljšanja saradnje susjednih općina prije svega na poljima katastra i pravobranilaštva. Ovom prilikom predložena je ideja uspostave zajedničkog pravobranilaštva za obe općine budući da Bosanski Petrovac trenutno nema Općinsko pravobranilaštvo.
    Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić je u duhu dobre saradnje dvaju susjednih općina podržao ovu ideju te se slaže da se kod Općinskih vijeća Ključa i Bosanskog Petrovca pokrene potrebna procedura. Načelnik Petrovačke općine Ermin Hajder pored ovoga zatražio je pomoć naše općine i kada je u pitanju katastar nekretnina.
     Općina Ključ spremna je i na ovom polju pomoći svojim susjedima, a Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina će posjetiti općinu Bosanski Petrovac te vidjeti stanje tamošnjeg katastra i predložiti konkretne mjere kako da se što bolje organizuje rad ovog katastra. U idućih sedam dana Općinski pravobranilac i Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina posjetiće naše susjede kako bi dobili uvid u stvarno stanje katastra i pravobranilaštva ove općine.


Informacije:  Općina Ključ   Ključ, 20.  januar 2010New York Times napisao odu
pljeskavici i ćevapima

     NEW YORK TIMES u svojoj rubrici "Dining and Wine" napisao je odu "Balkanburgeru", odnosno pljeskavici, za koju piše da je na Balkanu široka poput rođendanske torte.
     - Amerikanci možda misle da su majstori za pripremu govedine, a Nijemci se hvale kako je potekla od njih. Nema boljeg burgera od pljeskavice" -, ovim nas uvodom autorica članka uvodi u detaljnu i dugu priču o popularnoj balkanskoj poslastici. Autorica Julia Moskin toliko je oduševljena ovim specijalitetom da svoje čitatelje uči kako se riječ pljeskavica pravilno izgovara: PLYESS-ka-vee-tsa. Isto je pokušala i za ćevape, chay-VOP-ee, za koje piše da su oblikovani poput kobasica, a veličine su debeloga malog prsta. Kaže kako je specijalitet popularan u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Crnoj Gori, ali odnedavno i u Italiji, Njemačkoj, Chicagu i Queensu.
     - U cijeloj regiji zapadnog Balkana mljeveno meso prava je umjetnost. Od pada komunizma i raspada Jugoslavije, mnogi mladi ljudi iz regije došli su u New York u porazi za poslom, obrazovanjem i avanturom. Pljeskavica i ćevapi s roštilja postali su uobičajeni u četvrtima poput Astorije i Ridgewooda u Queensu, gdje Bosanci, Hrvati, Srbi i Crnogorci posluju jedni pokraj drugih -, piše Julia.
     - Kad sam bio mlad, otišli bismo u Sarajevo i, umjesto na skijanje, ja bih otišao do grada i doslovno se prejeo ćevapa. Mogao sam ih odjednom pojesti 50 -, rekao je za New York Times vlasnik restorana Kafana u East Villageu Vladimir Ocokoljic.
     - Nikad nisam mislila da će mi toliko nedostajati. Američki su burgeri čudni: mekani i bez previše okusa -, rekla je Irena Kuzmanovic, koja je na Manhattan došla iz Novog Sada.
     Nadalje, autorica objašnjava važnost mesa u prehrani Balkanaca jer je, kaže, "meso prva stvar koju vam ponude kad odete nekome u posjet". Smatra da su ćevapi i pljeskavica simbol balkansko-američkog jedinstva, jer je to "jedan od rijetkih zajedničkih temelja Bosanaca, Slovenaca, Srba, Kosovara i Hrvata koji cvjeta u Novom svijetu". Na kraju članka navodi popis mjesta gdje se mogu nabaviti spomenuti specijaliteti. Radi se o njujorškim restoranima i pečenjarnicama maštovitih imena poput Cevabdzinica Sarajevo, Pasha, Bosna Express, Stari most i, naravno, Kafana.
 
Ključanke druge u Bosanskoj Krupi


 
        Na kantonalnom turniru odbojkašica koji je održan ove subote u Bosanskoj Krupi kadet- kinje ŽOK-a Ključ osvojile su drugo mjesto. Nakon uvodnih pobjeda protiv ŽOK-a Velika Kladuša sa 2:0 i ŽOK-a „Una“ iz Bosanske Krupe takođe sa 2:0 po setovima u finalu su ih čekale odmornije Bišćanke.
        U prvom setu, iako su vodile sa 24:22 naše mlade odbojkašice nisu smogle snage da set privedu kraju. U uzbudljivoj završnici gube ovaj set sa 27:25. U drugom setu ponovo drama u finišu, iako sada Bišćanke vode sa 23:21 naše cure velikom upornošću i sjajnom igrom dobijaju ovaj set sa 25:23. Odlučujući treći set ključanke slabo otvaraju i već pomalo umorne gube ovaj set sa 15:9, a samim tim i naslov prvaka turnira.

Informacije:  Općina Ključ

 Dešava se...


Radujem se svim porukama koje svakodnevno primam od naših sugradjana iz cijelog svijeta. Svaka ona je nešto posebno. Posebno su mi drage one u kojima posjetioci nastoje saradjivati i šalju svoje priloge za naš site.
Nedavno sam primio mail od Mirsada Ibrišimovića koji je u prilogu poslao jednu fotografiju. Mislio sam da je kao interesantan materijal objavim na site ali... fotografija "kao da je u zemlju propala". Nemogu da je pronadjem medju hiljadama ostalih koju su "uskladištene" u mom kompjuteru.
Zato bi ovim putem zamolio Mirsada da mi još jednom pošalje tu fotografiju .. tekst koji ide sa njom sam sačuvao.    Hvala

Cuni  Obilne padavine
  izazvale probleme
  sa gradskom
  kanalizacijomUposlenici JKP ''Ukus'' rade na osposobljavanju kanalizacione mreže, iznad zgrade Doma kulture. Protekle obilne kišne padavine jedan su do uzroka čestog začepljenja dijelova kanalizacione mreže diljem grada.

Foto prilog:  Radio Ključ          


   Ključ, 14.  januar 2010Potpisan ugovor za rekonstrukciju ceste i trotoara

     U Sanici je potpisan ugovor između Kantonalne direkcije za ceste i izvođača firme Mujezinović d.o.o. a za radove na asvaltiranju cesta u Sanici. U pitanju je rekonstrukcija i modernizacija dijelova dvije ceste R 410 i 407 A. Dužina dionice koja će biti asvaltirana iznosi 1100 metara, a novim asvaltom biće obuhvaćen dio puta do kraja asvaltirane ceste u Sanici kod fabrike do mosta na rijeci Sanici. Uz rekonstrukciju ceste biće nastavljena i izgradnja trotoara odnosno pješačke staze lijevom stranom prema fabrici.
     - Za izvođenje ovih radova biće investirano 440.000 KM, dio sredstava u iznosu do 270.000 KM obezbjeđen je još u narednoj godini a razlika sredstava je predviđena u planu rada Direkcije za ovu godinu - kazao je Nurudin Osmanović direktor kantonalne direkcije za ceste.


Informacije:  Radio Ključ   Kljuc, 13.  januar 2010Učestale krađe u neprivatiziranim preduzećima

     Situacija kakva jeste u neprivatiziranim državnim preduzećima u našoj opštini iz dana u dan sve je lošija a vrijednost with objekata je sve manja. Nebrigu nadležnih institucija za ovom imovinom ilustruje i činjenica da ne mogu organizirati ni čuvarsku službu koje bi barem čuvale objekte do učestalih krađa.
     Svjež primjer je i otuđene cisterne u fabrici Sanotaf na Zgonu. Sporna cisterna neosporno je bila ukopana i nalazila se u privatnom zemljištu čiji su je vlasnici i prodali privatnom preduzeću ali je bila vlasništvo i korištena je za potrebe preduzeća i SFOR-a koju ju je koristio u vrijeme svog boravka. Policija je reigstrovala ovaj slučaj i uputila ga predmetnom tužiocu te obavijestila upravu Sanotafa.


     - Bilo bi korektno da se prvo kontaktirao neko iz uprave preduzeća prije vađenja i prodaje cisterne a ja bih bio najsretniji da se ovaj predmet vrati u krug firme" – kazao je vršilac dužnosti direktora Sanotafa Junuz Dedić.
     Uprava ovog društva i ovom prilikom apeluje na Vladu kantona da donese konačnu odluku o raspisivanju međunarodnog tendera prodaje Sanotafa i time ubrza proces privatizacije kako bi se jednom okončala situacija oko Sanotafa.


Informacije:  Radio Ključ 
Lov na medvjeda


 
        Poodavno smo na ovom site objavili jednu od priča našeg Ključanina Velida Bajramovića iz njegove druge objavljene knjige "Oskar za sporednu ulogu". Velid nam se opet javio čestitajući i zaželjevši svim Ključanima sretnu i uspješnu Novu 2010 godinu a ujedno nas "počastio" još jednom pričom iz te knjige koju mi sa zadovoljstvom objavljujemo.
        Hvala Velide.

        U Fehinoj čaršiji, čim bi se rodilo muško dijete, moralo mu se odmah dati ime. Zašto? Pa, zato što mu lovačko društvo odmah izda lovačku knjižicu i uvede ga u svoju evidenciju. I kada postane punoljetan, prime ga kao punopravnog člana...

Kompletnu priču možete pročitati ako kliknete ovdje
***

Nakon gotovo rasprodatog prvog tiraža, koji je iznosio 3000 primjeraka, zbog velikog interesovanja čitalaca sa većine kontinenata, naš književnik već planira štampanje drugog tiraža. Ukoliko želite kupiti knjigu našeg Ključkog književnika Velida Bajramovića,
"Oskar za sporednu ulogu", istu možete naručiti putem ovlaštenog međunarodnog distributera, internet knjižare www.interliber.com
ili ako kliknete OVDJE
 
Mjesnoj zajednici Velagići odobrena četiri projekta

 

     Mjesnoj zajednici Velagići odobrena su četiri projekta do strane kantonalnog i federalnog ministarstva.
    Radi se o projektima koje je mjesna zajednica aplicirala u 2009. godini, tako će u opremanju Doma na Pudin Hanu Kantonalno ministarstvo nauke kulture i obrazovanja izdvojiti 6.930 KM dok će federalno resorno ministarstvo za istu namjenu izdvojiti 5.107 KM.
     Federalno ministarstvo poljoprovrede, vodoprivrede i šumarstva financiraće asvaltiranje puta Velagići – Stadion kao i dio puta Hasići – Nezići za šta će biti izdvojeno 17.025 KM.

Informacije:  Radio Ključ   Kljuc, 10.  januar 2010Vodostaj u opadanju i voda se povlači u korita

     Nakon izlijevanja rijeka koje su prouzročile kišne padavine proteklih Dana vodostaji Sanice i Sane su u opadanju i voda se povlači u korita. Na području naše općine zbog poplava najugroženija područja su bila uz rijeke u mjesnim zajednicama Humići, Velečevo – Dubočani Sanica, Biljani i Donja Sanica. U pomenutim mjestima još uvijek su poplavljena pojedina poljoprivredna zemljišta kako javlja Služba civilne zaštite. U Humićima gdje je zbog poplave bio privremeno zatvoren saobraćaj, voda se povukla i jutros su djeca doputovala u školu.


Iz javnog vodovodnog preduzeća Ukus napominju da voda sa izvora Okašnice još uvijek nije za piće i da se prije upotrebe prokuhava.


Fotografije : Mujo Islamagić
1. Sana kod restorana "Lovac"    2. Humićki šadrvan
   3. Mlin na Zgonu   4. Gradska plaža Alina Luka

Informacije:  Radio Ključ 
Pobjede mladih odbojkašica


 
        Ove subote u Bužimu igrane su utakmice redovnog kola kantonalnog prvenstva u odbojci za pionire i pionirke.
        Na ovom turnusu učestvovale su ekipe Bihaća, Mladosti iz B. Petrovca, Bužima, Velike Kladuše i Ključa. U dvije utakkmice u kojima su nastupile pionirke Ključa predvođene Edinom Hadžić, kapitenom ekipe ostvarile su ubjedljive pobjede. Naše mlade odbojkašice prvo su savladale ekipu Mladosti sa 2 : 0 Po setovima 25-3 i 25-16 a potom u finalu i ekipu Bihaća također sa 2 : 0. Po setovima 25-5, 25-12.
       Poredak je sljedeći ŽOK Ključ zauzima prvu poziciju, druga je ekipa Bihaća a treća ekipa iz Bužima.

 


   Kljuc, 9.  januar 2010Sana i Sanica se izlile iz svojih korita

     Usljed obilnih kišnih padavina došlo je do naglog povećanja vodostaja ključkih rijeka Sane i Sanice. Na području općine Ključ rijeka Sana poplavila je dio poljoprivrednog zemljišta u djelovima mjesnih zajednica Velečevo-Dubočani, Humići, Zgon-Crljeni dok se rijeka Sanica izlila u polja mjesnih zajednica Donja Sanica i Sanica. Vodostaj rijeke Sane proteklog dana i noći bio je u konstantnom porastu a maksimalan vodostaj od 318 cm rijeka Sana dostigla je noćas u 2:00 sata. Danas je evidentirano povlačenje vode a vodostaj Sane u 14:00 sati iznosio je 275 cm na mjernoj stanici.
     Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić zajedno sa svojim Pomoćnikom za Civilnu zaštitu obišao je ugrožena područja ključke općine da se uvjeri u stvarno stanje na terenu koje se iz časa u čas popravlja. Prema izjavama mještana plavnih područija ne pamti se ovako velik vodostaj Sane i Sanice u ovom dobu godine. Mještani ovih područja pamte izlijevanje rijeka ali u proljetnom i jesenjem dobu. Vodena stihija načinila je materijalnu štetu na nekoliko stambenih i više pomoćnih objekata u naseljima Dubočani, Mehmedagići i Humići a prema riječima Pomoćnika Općinskog načelnika za Civilnu zaštitu Ismeta Hrnčića iznos načinjene štete još se ne može procijeniti. Služba za Civilne zaštitu općine Ključ i dalje ostaje u stanju pripravnosti iako je evidentirana tendencija opadanja vodostaja na ključkim rijekama.


Informacije:  Općina Ključ   Kljuc, 8.  januar 2010Korištenje, upravljanje i održavanje
zajedničkih djelova i uređaja zgrada

     Javna ustanova Općinski fond za komunalnu djelatnosti i infrastrukturu organizovao je jučer sastanak sa vlasnicima stanova sa područja općine Ključ na temu primjene Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih djelova i uređaja zgrada. Predstavnici Fonda upoznali su stanare sa njihovim pravima i obavezama koje proizlaze iz ovog Zakona, a osnovna obaveza je formiranje kućnih savjeta, ukoliko ih nema, te izbor certificiranog upravitelja za obavljanje ovog posla.
     Budući da Općinski fond za komunalnu djelatnosti i infrastrukturu posjeduje certifikat upravitelja stavio se stanarima na raspolaganje i spreman im je pomoći u implementaciji odredbi pomenutog Zakona. Naknada za vršenje ovih poslova prema riječima direktora Fonda plaćala bi se zavisno od kvadrature stana na poseban račun. Jedan dio tih sredstava pripada upravitelju za obavljene poslove a drugi dio bi bio upotrebljen za održavanje i renoviranje iste zgrade gdje su i prikupljena. Sastanku su prisustvovali i predstavnici nadležne Općinske službe budući da Općina ima određene obaveze prema ovome Zakonu. Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih djelova i uređaja zgrada dato je ovlaštenje Općinskom načelniku da nametne privremenog uravitelja ukoliko se stanari o tome sami ne dogovore. Na području USK-a trenutno je registrovano sedam lica certificiranih za vršenje ovih poslova.


Informacije:  Općina Ključ
Ahmet Egrlić
novi-stari
predsjednik
OO SDA Ključ

 

     Nakon uspješno provedenih izbora u mjesnim ograncima Stran- ke demokratske akcije na području općine Ključ danas je održana i Skupština općinske organizacije ove stranke. Za predsjednika Općinske organizacije ponovo je potvrđen dosadašnji predsjednik Ahmet Egrlić dok je u sastavu Izvršnog odbora došlo do manjih izmjena. Odluke koje je Skupština donijela usvojene su jednoglasno što prema riječima Ahmeta Egrlića pokazuje opredje- ljenost Stranke za rad na pobolj- šanju uslova života u Ključu i kantonu ali odražava i jedinstvo koje će se predanim radom prenijeti i na Kantonalni odbor stranke.

     Skupštini se obratio i Salko Selman član Povjereništva OO SDA Ključ imenovan od Centrale stranke koji je čestitajući izabranim zvaničnicima istekao da je Skupština održana u punom redu i stranačkoj disciplini te pohvalio saradnju sa povjereništvom OO SDA Ključ u implementaciji odluke Predsjedništva SDA BiH za provođenje vanrednih izbora u svim Općinskim organizacijama USK-a, koja je krunisana današnjom Skupštinom.

Informacije:  Općina Ključ   Kljuc, 7.  januar 2010Sana prijeti izlijevanjem

     Nepredvidna rijeka Sana još uvijek je u svom koritu, a izlijevanje izvan korita prisutno je kod zgonskog mlina, iako situacija još uvijek nije kritična. Porodične kuće u naselju Pervići M.Z. Humići za sada su na suhom a sigurno im ne ide u prilog meterološka prognoza koja najavljuje padavine u narednim danima.


Informacije:  Radio Ključ
 
Donatori za naše stonotenisere


        JOŠ JEDNA DONACIJA ZA STONOTENISKI KLUB "SANA" KLJUČ, OVAJ PUT IZ NORVEŠKE. ŠTO ZA STONI-TENIS JE DONIRALA NORVEŠKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA "NOVA NADA" NA ČELU SA ZDENKOM KRPAN I RAMIZOM ŠEHICEM. FINANSIJSKU POMOĆ ZA STK "SANA" KLJUČ, A KOJA JE TAKOĐER IZ NORVEŠKE DOŠLA JE OD:
 
                - DIZDAREVIĆ FADIL
                - HUSKIĆ EMIR
                - HUSKIĆ FUAD
                - ŠEHIĆ MUHAMED
                - KRNIĆ ENES
                - HANDŽIĆ DŽEVAD
                - GONILOVIĆ FEDAD

POTRUDIT ĆEMO SE DA OPRAVDAMO VAŠE POVJERENJE.     HVALA VAM!

        OVOM PRILIKOM ŽELIMO DA SE ZAHVALIMO I SVIM POJEDINCIMA I FIRMAMA KOJI SU DONIRALI SREDSTVA KOJA SU NAM BILA POTREBNA DA BISMO OMOGUĆILI NAŠIM KANTONALNIM PRVACIMA UČEŠĆE NA DRŽAVNOM PRVENSTVU, A TO SU:

                - DRAGANOVIĆ ŠEFIK-KIKO
                - GONILOVIĆ JASMIN
 
                - ZULIĆ EMSUD
                - US "TELCOM" KLJUČ
                - SARAJEVO OSIGURANJE
                - TR "HATKA"
                - ZLATARA HADŽIĆ ENISA
                - MISTRIĆ MIRSAD
                - CAFE BAR "ROMA"
                - HADŽIĆ ĐEMO-DŽEMS
                - D.O.O. "SHEMA"
                - HOTIĆ DERVIŠ
                - D.O.O. "NUKI-TRANS"
                - BH TELECOM
                - DIZDAREVIĆ SUVAD
                - IKELJIĆ HUSE
                - STRANKA SDP-KLJUČ
                - NEZAVISNA LISTA
                - ADŽEMOVIĆ OMER
                - PIZZERIA "SEHARA"
                - KALABIĆ DŽEVAD
                - JU FOND ZA KOM.OBLAST I INFRASTRUKTURU KLJUČ
                - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "SAN"
                - D.O.O. "KAFFERS"
                - GONILOVIĆ ERMIN
                - ŠUMARIJA KLJUČ
                - RAIFFEISEN BANK - KLJUČ
                - REVIZIJA HADŽIĆ
                - SPORTSKI SAVEZ KLJUČ
                - TOMIĆ MATE
                - KOLJIĆ MUSTAFA I ŠEFIKA

 
UPRAVA KLUBA SE ZAHVALJUJE SVIM DONATORIMA I UJEDNO ŽELI SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU.
HVALA VAM!!!
 


 Nezadovoljstvo
prevozom
učenika
iskazano
protestom


 

     Juče su ispred zgrade Općine Ključ roditelji učenika Osnovne i Mješovite srednje škole u Ključu zajedno s određenim brojem učenika protestom iskazali svoje nezadovoljstvo sa neizmirivanjem obaveza Kantonalne vlasti u sufinansiranju prevoza za učenike osnovnih škola, te kašnjenje plaćanja za prevoz učenika srednje škole koji se sufinansiraju budžetskim sredstvima Općine Ključ.
    Roditelji su iznijeli i nezadovoljstvo kvalitetom prevoznika (stari i nefunkcionalni autobusi) firme d.d. "SANA" Ključ


Informacije:  Radio Ključ

   Kljuc, 3.  januar 2010Sanica uoči Nove godine


     U Sanici je ovih noći svjetlije nego inače. Napokon smo dočekali i rekonstrukciju ulične rasvjete, tako da sad svaka bandera ima svoj "kandilj".
     Također je otpočela i adaptacija zgrade stare pošte u svrhu izgradnje omladinskog centra i šahovskog kluba, jer u oko 100 m2 ima mjesta za sve. Taj projekt sam inače sama napisala i pobrinula se da dobijemo određena sredstva, tako da će zgrada dobiti potpuno novi krov, sanirat će se fasada i enterijer. Jedino za što više nije bilo dovoljno novca jeste novi pod (mada i ovaj stari nije u lošem stanju - trenutno su vinas pločice) i sanitarni čvor , jer to iziskuje daleko veće troškove koje nismo u mogućnosti isfinancirati. Inače to je trebao biti udio općine u projektu, ali zbog recesije nikada nismo dobili odgovor na upit za podršku istom. No bitno je da se nešto miče i udruženje "eko - sanica" zbilja može biti ponosno na opseg rezultata s obzirom kako malo ima podrške sa strane.
     Inače posebnu zahvalnost dugujemo JU stambeno komunalni fond KLJUČ s kojima imamo doista dobru saradnju. I mi maksimalno nastojimo opravdati povjerenje i naše aktivnosti s njima se uzajamno nadopunjuju.
     Ukoliko neko osjeti potrebu da podrži ovaj, kao i sve druge projekte, znate gdje se možete obratiti. Mi ćemo ga svakako privesti kraju, samo što to duže traje kad izostane određena podrška.
     Inače nakon što se osposobi taj prostor, plan nam je da jedan dan u sedmici (nedjelja) bude posvećena borbi protiv narkomanije među mladima, tako što ćemo sa stručnim kadrom centra za mentalno zdravlje Ključ i s djecom između 10 i 18 godina izrađivati razne predmete i suvenire s kojima ćemo upotpuniti turističku ponudu saničke doline a od čijeg ćemo prihoda pomagati ugrožene učenike, ili ih voditi na edukativna putovanja isl...
     Još aktivnosti je u planu, ali o tome opet kad dođe do realizacije...


Informacije:  Info Centar Sanica 


        Nova godina nam je pred vratima. U našem gradu večeras će se, unatoč sveopštoj krizi, proslaviti doček Nove godine. Vjerujemo DA se većina Vas već odlučila gdje će provesti ovu noć a nadamo se DA će svima biti lijepo I ugodno. Dočeka nove godine na otvorenom kod nas neće biti, slaviće se u lokalima, omiljenim kafićima u domovima I na ulicama. Nakon proslava I otrežnjenja vratićemo se u neizvjesnu svakodnevnicu, mnogi će sumirati proteklu godinu I rezultate svoga rada. Neko će godinu na izmaku pamtiti Po lijepom, neko ne, bilo kako nadamo se da će nam u narednoj godini svima biti bolje..

 
Radio Ključ i Ključ Info Team žele Vam puno zdravlja i ljubavi, sretniju i uspješniju godinu od ove koju ispraćamo.
 


 DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Kljuè Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network