M E N U
      BOOKMARK SITE     
   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Zima u Ključu
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESOF E B R U A R    2 0 1 1


AKCIJA
NA IZGRADNJI KAPIJE NA GRADSKOM MEZARJU
ZA VIŠE INFORMACIJA O OVOJ AKCIJI KLIKNITE OVDJE

ZA UVEĆANU VERZIJU PRILOGA KLIKNI OVDJE


Dario Hamzić iz Rijeke poslao
nam je i članak iz Večernjeg lista koji su izašli u štampi
9. oktobra 1974 godine. godine u kojem novinar Azemir Burzić
piše o jednoj lošoj pojavi u gradu. Veliko hvala.


 Skupština
udruženja
demobilisanih
boraca
          U petak je u Sali općinskog vijeća održana vanredna izborna skupština udruženja demobilisanih boraca. Skupština je izabrala 13 novih čanova uupravni odbor udruženja, zastupljenih po svim mjesnim zajednicama a za predsjednika udružnja skupština je izabrala Harisa Muratagića i Šistek Rezaka za potpredsjednika.
          Kroz mjesec dana najavljeno je i održavanje redovne sjednice skupštine ovog udruženja na kojoj će biti podneseni izvještaji o dosadašnjem radu.

 
 

Bajer započeo pripreme za polusezonu

          Nogometaši Bajera započeli su pripreme za predstojeću polusezonu. Zajedno na pripremama je 24 fudbalera sa trenerima i upravom kluba u svojoj već tradicionalnoj bazi na Laništu. Oni su u toku trodnevnog boravka na Laništu radili na fizičkoj kondiciji a treninzi su se odvijali dva puta dnevno. U okviru boravka na Laništu i vikend naselju, klub su nesebično podržali mještani Velagića, kako domaći tako i naši sugrađani iz inostranstva.
         Bajer će u nastavku prvenstva krenuti u znatno podmlađenom sastavu sa prosjekom od 19 godina starosti. Cilj je ostvariti što bolji plasman na kraju sezone.
          U klubu je odnedavno za novog predsjednika imenovan Latif Salihović.

 

ZA UVEĆANU VERZIJU PRILOGA KLIKNI OVDJE


Naš neumorni saradnik gospodin Dario Hamzić iz Rijeke poslao
nam je još tri članka iz Večernjeg lista koji su izašli u štampi
1973 i 1974 godine. godine. Veliko hvala.ZA UVEĆANU VERZIJU PRILOGA
KLIKNI OVDJE

ZA UVEĆANU VERZIJU PRILOGA
KLIKNI OVDJE
   Ključ, 24.  februar 2011Izgradnja hidroelektrana ekološkog tipa

     Kasne popodnevne sate posljednjeg radnog dana protekle sedmice gotovo stotinjak građana naše sredine pratilo je prezentaciju na temu: ''Perspektive i pravac razvoja energetskog sektora na području općine Ključ sa posebnim akcentom na izgradnju hidroelektrana ekološkog tipa''. Već dugi niz godina vodotok rijeke Sane na ovim prostorima tema je razgovora i lobiranja za gradnju jedne velike hidroelektrane, zatim za gradnju sedam malih protočnih centrala te najnovija edukacija po pitanju iskorištavanja vodene snage rijeke Sane i Sanice za izgradnju hidroelektrana ekološkog tipa.
    Prezentaciju na temu ekološke hidroelektrane vodio je inovator g. Ljubomir Samardžija, porijeklom iz Humića te član inovatora USK-a. Na ukazanoj prezentaciji razgovaralo se i o mogućnosti ušteda u potrošnji električne energije korištene za rasvjetu na prostorima općine Ključ ali bez ikakvog konkretnog prijedloga i zaključka.

Informacije:  Radio KljučAKCIJA
NA IZGRADNJI KAPIJE NA GRADSKOM MEZARJU

Mi smo započeli a Vas dragi sugradjani na saradnju pozivamo.
Hotić Ekrem        100,00 KM
Huskić Emir Bumbar        500,00 KM
Karajlić Edin        100,00 KM
Vučkić Sudo        100,00 KM
Smajić Mirsad        100,00 KM
Filipović Muharem Gago        100,00 KM
Lubenović Muharem        50,00 €
Huskić Fuad        100,00 KM
Zvirkić Osman        50,00 KM
Vučkić Enver        50,00 KM
Vuckić Adem        50,00 KM
Topalović Enes        20,00 KM
Topalović Zuhra        20,00 €

 
Vaše uplate (donacije) možete uplatiti u ključkoj Sparkase bank
ili lično kod Bumbara, Ede, Hote ili na račun:
57A: SPARKASSE BANK
Zmaja od Bosne br.7
71000 SARAJEVO
SWIFT CODE:ABSBBA22
IBAN:BA391994406064416911
59: 506116000101-644169\ACC.EUR\

Hotić Ekrem
Stjepana Tomaševića 11
BiH 79280 Ključ
 
 

Održana radionica
''Mladi u društvenim tokovima lokalne zajednice Ključ,
ostati ili...''

          U organizaciji regionalnog resursnog centra DON iz Prijedora te udruženja Ključ budućnosti i Info pulta za mlade, ovog vikenda u Ključu održana je radionica na temu ''Mladi u društvenim tokovima lokalne zajednice Ključ, ostati ili...'' Nevladine organizacije već duži niz godina ukazuju na nezainteresovanost ljudi u našoj zemlji po životno značajnim pitanjima.
         Uspjeh određene lokalne zajednice ovisi upravo i od uključenosti građana u društvene tokove. Problemi su definisani, poznajemo probleme sa kojim se suočavamo ali ne radimo gotovo ništa kako bi unaprijedili svoje stanje. Sa okruglog stola izneseno je niz primjera kako položaj mladih učiniti boljim ali isto tako da se o ovome treba govorit na zakonodavnom nivou. Poražavajuća činjenica za naš grad, predstavljena od strane regionalnog resursnog centra je da je da za našu općinu od protekle godine vlada najmanje interesovanje međunarodnih organizacija i stranih investitora.


ZA UVEĆANU VERZIJU DOPISA KLIKNI OVDJE

Evo još jednog priloga iz istorije našeg grada. Intervju sa tadašnjim predsjednikom Skupštine opštine Ključ, gospodinom Rasimom Mulahmetovićem. Prilog iz Večernjeg lista novinara N. Rozića izašao juna 1974 godine poslao nam je gospodin Dario Hamzić iz Rijeke. Hvala Dario.

ZA UVEĆANU VERZIJU PRILOGA KLIKNI OVDJE

  U našem gradu...
  CENTAR ZA LOKALNI RAZVOJ I DIJASPORU - KLJUČ
Društveni vodič: Šefika Muratagić

Podrška zapošljavanju mladih

      Centar za lokalni razvoj i dijasporu- Ključ u saradnji sa Udruženjem „Ključ budućnosti“ i OC „Kosmos“, započeo je sa aktivnostima formiranja INFO – PULTA za mlade. U prostorijama Centra 4.1.2011.godine je održan radni sastanak sa grupom nezaposlenih mladih ljudi i na osnovu njihovih inicijativa zaključeno je da će Info pult biti smješten u okviru prostorija Centra za lokalni razvoj i dijasporu i Udruženja „Ključ budućnosti“, a cilj će mu biti pružanje podrške poboljšanju položaja mladih ljudi u Općini Ključ , sa akcentom na zapošljavanje. Aktivnosti info pulta će osmišljavati i realizovati Društveni vodič Centra za lokalni razvoj i dijasporu Ključ – Šefika Muratagić, u saradnji sa mladim volonterima, a centar će pružati sljedeće usluge:
- Informativno – savjetodavne (putem medija, oglasne table, web. Stranice i Facebooka),
- Edukaciju – putem radionica (izrada analiza i strategije za mlade, pisanje CV, Molbi),
- Tehničku podršku – za nezaposlene mlade u dobi od 16 – 30 godina, u prostorijama Centra za lokalni razvoj i dijasporu Ključ (zgrada stare gimnazije- II sprat) na raspolaganju će biti računar, printer i internet, svakim danom od 10 – 15h

 


      Tragom zaključaka sa Omladinskog foruma koji u julu 2010.godine održan u okviru Manifestacije „Dani dijaspore“ u Jajcu,u organizaciji Uprave grada Štokholma i Centara za lokalni razvoj i dijasporu u BiH, i aktivnosti Info pulta će se odvijati, između ostalog i u suradnji sa našim građanima u dijaspori ali i sa domaćim institucijama, organizacijama i Web – portalima.             V I J E S T I                                               Ključ, 18. 2. 2011.
Izgradnja stambene zgrade za borce

          Na osnovu inicijative boračkih udruženja naše općine za rješavanjem stambenog pitanja ove populacije, izgradnjom stambene zgrade, upućen je i javni poziv zainteresovanim licima. Veliki broj stambeno neriješenih članova boračkih porodica iskazao je interes za ovim vidom zbrinjavanja. Tim povodom danas je održan sastanak predstavnika Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, Ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa licima koja su iskazala interes za rješavanjem stambenog pitanja, te Asimom Husetić direktoricom Kantonalnog fonda za zbrinjavanje boračkih populacija, općinskim načelnikom Osmanom Ćehajićem i Ahmetom Egrlićem ministrom za boračka pitanja.

          Na ovom prvom sastanku zainteresovani su upoznati sa mogućnošću kreditiranja kolektivnog zbrinjavanja boračkih populacija. Općina Ključ već ima lokacije za ovu namjenu kao i projektnu dokumentaciju a a pomoć u realizaciji ovog projekta očekuje se od svih nivoa vlasti. Premariječima Edina Domazeta, člana odbora za izgradnju, do 1. aprila znaće se tačan broj lica, odnosno broj stanova kao i njihova cijena. U okviru boračkih populacija u Ključu je oko 150 stambeno neriješenih porodica.Prijekat prikupljanja knjiga u Sanici

          U osnovnoj školi Sanica jučer je predstavljen projekt školske sekcije Civitasa. Radi se o akciji prikupljanja knjiga, a što su učenici okupljeni oko Civitasa prepoznali kao jedan od gorućih problema u njihovoj školi. Prezentaciji projekta prisustvovale su i brojne zvanice, direktori naših škola, predstavnici OSCE-a, univerzitetske i gradske biblioteke te predstavnici lokalne zajednice.
         Učenici su do sada prikupili više od 1,500 naslova, školskih lektira. Među najvećim donatorima je NVO altruista Svjetlo iz Sarajeva kao nagradu za jedno od najboljih volonterskih akcija u BiH, OSCE je donirao 500 knjiga, naša gradska biblioteka 40 knjiga, uuniverzitetska biblioteka kantona 30. Tokom jučerašnjeg programa, predstavljene su i dvije nove knjige profesorice Enise Bašić zbirka priča Draguljarka i druge priče te Miris Bosne zbirka pjesama i kratkih priča.
         Ovim projektom članovi sekcije Civitas predstavljaće svoju školu na predstojećem općinskom takmičenju.

*******


Prezentacija: Pravac razvoja energetskog sektora

          U organizaciji načelnika općine Ključ mr. Ćehajića i u saradnji sa Udruženjem inovatora BiH danas će biti održana prezentacija pod nazivom: ''Perspektive i pravac razvoja energetskog sektora na području općine Ključ sa posebnim akcentom na izgradnji hidroelektrana ekološkog tipa''.
         Prezentacija se organizuje s ciljem edukacije građana, lokalnih privrednika i drugih o perspektivama i pravcima razvoja energetskog sektora na području općine Ključ kao strateškog pravca razvoja općine. Prezentacija će se održati danas u Sali općinskog vijeća sa početkom u 18 sati

          Prezentacija će se održati danas u Sali općinskog vijeća sa početkom u 18 sati.

Informacije:  Radio Ključ

 

Humanitarni koncert u Švicarskoj
za djecu sa posebnim potrebama u Ključu

          Članovi Kulturno umjetničkog društva Naša mladost odavno se pripremaju kako bi potpuno spremno dočekali nastup u Švicarskoj. Na poziv Udruženja Ključana CH pored KUD-a Naša mladost nastupiće i KUD Sevdah te naše poznate estradne ličnosti. Naši sugrađani u Švicarskoj žele barem na jedan dan Ključ ''preseliti'' u Švicarsku – kako kažu a pozvani su i mnogi iz javnog i političkog života naše općine na čelu sa načelnikom Osmanom Ćehajićem.
         Radi se o humanitarnom koncertu namijenjenom za Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama u Ključu, a CH Udruženje ima namjeru sličnim aktivnostima obebjediti za djecu sa posebnim potrebama i vlastiti dom, namjenske prostorije koje biim omogućile nesmetano druženje i razvijanje. U Švicarskoj će prisustvovati i grupa novinara kolege iz sanske TV101 koji će uraditi reportažu te našeg radija. Pored koncerta koji je na programu 12. marta biće upriličeno i niz drugih kulturnih sadržaja.Humanitarna organizacija
"KD" Schweiz

         Sve je počelo jednim pismom. Pismom koje je imalo puno pravopisnih grešaka,jer je napisano više njemačkom gramatikom nego bosanskom. Pismo nije bilo ni potpisano. Ipak su ljudi u tom i takvom pismu prepoznali iskren nijet postača ,koji odlučiše pokrenuti projekat zbrinjavanja djece sa posebnim potrebam u stalne i adekvatne prostorije. Od tog ramazanskog dana prošlo je tek nešto više od šest mjeseci ipak humanitarna organizacija "KD" Schweiz se može pohvaliti rezultatima na koji bi nam i velike oranizacije "zavidjele".
          Uplaćeni sendviči za djecu koja pohadjaju školu za 14 mjeseci,dvoje invalidskih kolica, namjenske igračke izradjene za djecu prema njihovoj sposobnosti i potrebi,uplaćena sredatva za školski pribor, materijal za biro, uplate za lijekove, kompjuter, fax, drva, bajramske i novogodišnje poklone... Sve zajedno do sada skoro 10 000 KM pomoći. Još toliko na žiro-računu kljuckedijaspore.ch čeka na projekat kupovine objekta ili zemljišta na kojem bi se gradio objekat za djecu sa posebnim potrebama.
          Ovom prilikom želimo da vam se zahvalimo,svima vama koji ste na bilo koji način pomogli ovu akciju: estradnim umjetnicima koji su nam izašli u susret, konobarima, kuharima, čistačima, sponzorima, posebno medijskim pokroviteljima. Ovo više nije ključki projekat.Više od polovine donatora koji su uplatili na žiro-račun ili posjetili naše konceret su rodom iz cijele BIH: Hercegovine, Cazinske i Bosanske krajine, Srednje Bosne, Posavine, Istočne Bosne, čak i iz Sandžaka... Hvala i vama ,svima!!!
          Koncertom 12. marta 2011 godine, želimo "krunisati" naš i vaš trud i privesti kraju ovaj dio akcije, jer poslije su udruženje djece , omladine i roditelja "I mi se budimo" i općina Ključ na potezu da urade projekat za stambeno zbrinavanje ovog udruženja. Naravno i prije i poslije 12. marta ćete moći uplatiti vaš doprinos ovoj humanitarnoj akciji ukoliko još niste na naš žiro-račun.
          Pored estradnih umjetnika Rifeta Tepića i Safeta Egrlića, KUD-ova :"Naša Mladost" i "Sevdah" ,ovaj skup svojim prisustvom će uveličati i mnoge ugledne ličnosti kao što su : Amir Avdić ,ratni komandant Armije BiH, načelnik općine Ključ mr. Osman Ćehajić, predsjednik SDA Ključ Ahmet Egrlić ,predsjednik SDP Ključ Nedžad Zukanović i mnogi drugi. Da bi sam koncert bio "slobodan od politike", KD Schweiz je organizovala javnu tribinu i informativno veče sa našim zvanicama u petak 11.Marta 2011 u prostorijama Centra u Oberentfeldenu. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate i ovo druženje i da se aktivno uključite u samu tribinu vašim pitanjima i sugestijama. Sve ovo će, ako Bog da, zabilježiti i kamere TV 101 iz Sanskog Mosta, a reportažu će te moći pogledati još i na TV USK I TV HAYAT. Radio Ključ će prenijeti tonski zapis svojim slušaocima i pisanom riječu na internet stranici www.kljuc.ba .
          !!!Unaprijed hvala svima koji će svojim prisustvom uveličati ovaj skup i B U J R U M !!!

          KD Schweiz: Omerović Rezak , Ćehić Husein , Kujundžić Emir , Dervišević Sejad i Dervišević Velid

 

  P r o m o c i j a...
  "Srebrenica nakraj srca"

 


      Izuzetno nas je obradovala vijest da je iz štampe izašla treća knjiga našeg sugradjanina Velida Bajramovića, "Srebrenica nakraj srca". koji je i ovoga puta samostalni izdavač.
      Promocija knjige obavljena je 23. decembra 2010. godine u Sarajevu, hotel "Radon Plaza" u prepunom Crvenom salonu.
      Promociji su prisustvovale i majke Srebrenice i Žepe, kojima je autor poklonio za njihove potrebe preko 50 primjeraka knjige..
      Tiraž i ove knjige je 3000 primjeraka u prvom izdanju.
      Lijepa vijest je da se ova knjiga već prevodi na pet jezika: engleski, francuski, njemački, arapski i turski.


Za sve one koji žele jedan primjerak ove knjige navodimo da se narudžbe
za Bosnu i Hercegovinu mogu izvršiti putem

e-maila: velid.bajramovic@gmail.com
ili putem
telefona 061 268 668 ili 061 476 526.

      Cijena za BiH je i dalje promotivna - 15,00 KM. Po uplati na račun koji će naručioci dobiti e-mailom ili sms-om, knjiga će odmah biti dostavljena na vašu kućnu adresu, bez plaćanja troškova dostave.

Narudžbe iz inostranstva, putem www.interliber.com
ili klikom na ovaj link


  
 Spomen obilježje
za petnaest
pripadnika
MUP-a
          U mjesnoj zajednici Kamičak podignuto je spomen obilježje za petnaest pripadnika MUP-a koji su poginuli 3. Oktobra 1995. Godine tokom odbrambeno oslobodilačkog rata na tom lokalitetu a riječ je o mladićima s prostora cijele BiH. Spomen obilježje postavljeno je u okviru parka Stijena Kamičak, za čije je uređenje iz budžeta Unsko sanskog kantona izdvojeno 7.000 KM dok su spomen ploču financirali mještani. Implementator projekta uređenja parka Stijena bio je općinski Fond za komunalnu djelatnost.
          Mještani Kamička nastojaće pokrenuti inicijativu kojom bi svake godine na adekvatan način obilježili godišnjicu pogibije petnaestorici pripadnika policije koj su dali svoje živote za slobodu jedine nam domovine.

 
 

Vrijedni mještani Krasulja uredili mezarje

          Izrazito sunčani protekli februarski dani omogućili su uređenje, čišćenje te betoniranje i izgradnju ograde na mjesnom sejarskom mezarju u Krasuljama.
         Investicija koja je koštala gotovo 10,000 KM te samoorganizovanost mještana za svaku su pohvalu jer sejarsko mezarje, na putu od Krasulja prema Hripavcima, sada je ogledalo ne samo džematlija sa tog prostora nego i odnosa i savjesti nas bošnjaka prema religiozno – kulturološkoj ostavštini.

 
Posjeta ministra i komesara policije USK-a

         Ministar unutarnjih poslova Unsko sanskog kantona Šefik Smlatić i novoimenovani komesar policije USK-a Stevo Trninić boravili su jučer u prvoj službenoj posjeti općini Ključ. Ministar i komesar sastali su se sa načelnikom policijske stanice Azizom Gromilićem i načelnikom općine Ključ Osmanom Ćehajićem a obilaskom svih općina u kantonu žele sagledati trenutno situaciju.
          Ministar Smlatić istakao je kako će energično krenuti u restruktu- iranje unutar ovog ministarstva. Prije svega riješiti problem odnosa prema uniformisanom licu, vratiti dignitet, autoritet i lično dostojanstvo svakog policajca. Kroz izmjene određenih zakonskih propisa policajcu omogućiti da nosi oružje 24 sata dnevno a ne da ga zadužuje po dolasku na posao, adekvatno plaćati noćni rad i slično a što je tek prvi korak. Preraspodjelom sredstava od zakupa prostorija i putnih troškova policijaca koji rade u drugim općinama ministarstvo će uštediti, odnosno namaknuti potrebna sredstva, a na samom početku rješavaće se i stambena pitanja u gradovima u kojima je to potrebno. Ministar je mišljenja da se kroz vladavinu prava, zaštitu i osiguranje privatne imovine i lica najviše može privući strani kapital a samim time i investiranja, prije ekonomskih uslova, želeći stvoriti pozitivnu sliku u javnosti i svijetu.
          Općinski načenik mr. Ćehajić izrazio je podršku i poželio mnogo uspjeha u radu ministru i većinskoj vladi kazavši pri tome kako će općina prema svakom ministarstvu kandidirati određene projekte od važnosti za naš grad.


  U našem gradu...
  


      Boračka udruženja općine Ključ pokrenula su inicijativu za izgradnju zgrade na Lukama a u cilju stambenog zbrinjavanja članova boračkih populacija i njihovih familija. Tim povodom Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, Organizacija ratnih vojnih invalida i udruženje demobilisanih boraca uputili su zajedničku obavijest zainteresovanim licima.

Obavijest

      Obavještavaju se svi pripadnici boračkih populacija (Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, Organizacija ratnih vojnih invalida i udruženje demobilisanih boraca) koji su zainteresirani za rješavanje svog stambenog pitanja, izgradnjom zgrade za boračke populacije, da se jave u kancelariju Udruženja porodica šehida i poginulih boraca u Ključu. Prioritet prilikom prijave imaju članovi ovih populacija koji stambeno nisu zbrinuti.
      Rok prijave je 17.2.2011. godine
      Sastanak sa svim zainteresovanim bit će održan u Sali općinskog vijeća 18.2.2011. godine uz prisustvo direktorice kantonalnog fonda za boračka pitanja, ministra za boračka pitanja i načelnika općine Ključ.  
Održan "Izbor sportiste 2010 godine"

U ključkoj discoteci Colosseum ovoga petka održana je tradicionalna manifestacija "Izbor najuspješnijih sportaša" naše općine za 2010. godinu.


Birani su:

1. Najperspektivniji mladi sportaši
2. Najuspješniji junior i juniorka
3. Najuspješniji u invalidnom sportu
4. Najuspješnije ekipe ženska i muška
5. Najuspješniji sportaši u 2010. godini

Za najpersperktivnije mlade sportaše su izabrani:
 1. Zuhdija Egrlić- TK Ljutić Dursum Frenki
 2. Ermana Malovčić - TK Ljutić D.Frenki
 3. Amra Bašić- KK Omladinac
 4. Adis Ćomić- KK Omladinac
 5. Amar Karadžić - KK Omladinac
 6. Muamer Osmanović- TK Ključ
 7. Asmir Smajić - NK Ključ
 8. Almir Muslimović
 9. Aziz Burzić - NK Bajer 99
10. Husein Selman - NK Omladinac
11. Ado Palislamović- KKK Ključ
12. Medina Krantić - ŽOK Ključ
13. Adis Crnalić - KK "Sana - Ključ"
14. Kenan Jašarević - STK "Sana" Ključ
15. Mirza Gonilović - STK "Sana" Ključ
16. Tarik Medić - KK "Ključ"
Najuspješniji sportaši:
1. Dženana Mušanović- ŽOK Ključ
2. Emin Brkić - NK Ključ (u loptaškim disciplinama)
3. Ermin Šabić - Kajak kanu klub Ključ
4. Muhamed Subašić - Specijalno priznanje za doprinos razvoju sporta

Najuspješniji junior i juniorka:
1. Haris Gonilović - STK "Sana" Ključ
2. Medina Bender - TK Ljutić D.Frenki


Najuspješnije ekipe:
KKK Ključ i ŽOK Ključ

Najuspješniji sportista
Nermin Šabić
Najuspješniji u invalidnom sportu:
1. Mujo Islamagić
2. Bešlagić Vahida
Najuspješnija muška i ženska ekipa:
1. Kajak kanu klub Ključ
2. Ženski odbojkaški klub Ključ


Najperspektivniji sportisti za 2010.

Mujo Islamagagić i Vahida Bešlagić najuspješniji u invalidnom sportu

       "Izboru najuspješnijih sportista općine Ključ za 2010. godinu" prisustvovale su i brojne zvanice iz našeg javnog života kao i generalni sekretar Sportskog saveza USK-a Hasan Hromadžić.
       Sportski savez općine Ključ organizator je ove manifestacije koja se održava svake godine a predsjednik Sportskog saveza g. Nermin Mešanović na kraju je uručio zahvalnice i generalnim pokroviteljima manifestacije, firmama Mujezinović doo, Robnoj kući Kaffers Centar, Pekari Šabić te Općini Ključ.


Informacije:  Radio Ključ


           V I J E S T I                                               Ključ, 2. 2. 2011.

Postavljena antena za bežični internet


          Na krovu zgrade nebodera u Ključu se postavlja nova telekomuni- kacijska oprema. Edin Hotić pred- sjednik kućnog savjeta ove najviše zgrade u Ključu kaže kako su stanari potpisali ugovor sa upraviteljem zgrade Javnom ustanovom općinskim fondom za stambeno komunalnu djelatnost i infrastrukturu što je rezultiralo pozi- tivnim pomacima. Upravitelj zgrade je u ime i za račun stanara potpisao ugovor za telekom operaterom M:tel-om za postavljanje montažnog objekta na deset godina. Pored ovog potpisan je i ugovor sa Telineom koji pruža uslugu bežičnog interneta. Ugovor sa M:tel-om je na 750 KM mjesečno.
          Prema riječima predsjednika kućnog savjeta, nakon potpisivanja ugovora o najmu, od ovih sredstava stanari će podići kredit za sanaciju i postavljanje lifta u zgradi 'Nebodera' kao i postavljanje portofona na ulazu u zgradu i ostalog potrebnog za uređenje zgrade.

Ključ dobio svoje Udruženje obrtnika

          U petak je održana osnivačka skupština udruženja ključkih obrtnika. Asocijacija obrtnika osnovana je između ostalog sa ciljem da unapređuje i usklađuje stručne zajedničke interese svojih članova, da surađuje sa lokalnom zajednicom u smislu predlaganja pozitivnih mjera za poticaj i razvoj obrtništva, te da inicira osnivanje inkubatora, poslovnih zona i drugih pravnih subjekata od interesa za obrtništvo i poduzetništvo.
          Posebnu pažnju udruženje će posvetiti uspostavi dobrih odnosa među majstorima i učenicima srednje škole, te podržavati srednje stručne škole s ciljem promocije i očuvanja zanatstva. Na Osnivačkoj sjednici izabrani su članovi skupštine pri čemu se vodilo računa o zastupljenosti svih struka, te da se zadovolji polna i nacionalna struktura.
          Iz reda članova skupštine birani su predsjednik i dopredjsednici te članovi upravnog i nadzornog odbora. Upravni odbor ovog udruženja broji pet članova pri čemu su četiri birana od strane skupštine, a petog člana u upravni odbor delegira Općinski načelnik kako bi se ostvarila što bolja suradnja i koordinacija između udruženja i organa uprave.

*******


Krediti za povećanje stočnog fonda

          Za ključke poljoprivrednike održana je prezentacija mogućnosti kreditiranja putem Megglea i Vakufske banke a u okviru IFAD-ovih programa.
          Amir Osmančević direktor filijale Vakufske banke za USK je okupljenim poljprivrednicima predstavio mogućnosti kreditiranja u cilju povećanja stočnog fonda na kantonu. Za fizička lica iznos kredita kretao bi se od 5 do 20.000 KM uz 7,65 % fiksnu kamatnu stopu na 30 mjeseci.

          Da bi potpuno pokrila tržište Meggleu nedostaje 4,5 miliona litara mlijeka. Ključki proizvođači mlijeka su u 2010. godini ubilježili povećanje proizvodnje mlijeka u odnosu na prethodnu godinu a u istoj godini proizveli su više od 3 miliona litara koje je Meggle otkupio.

Informacije:  Radio Ključ

 

Izabrana
Vlada
USK KantonaAhmet Egrlić


          Skupština Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak je izglasala novu kantonalnu vladu, koju čine premijer Hamdija Lipovača i devet ministara: po 4 iz SDP-a i SDA i jedan iz Narodne stranke Radom za boljitak. Za novu Vladu 17 zastupnika je glasalo za, 9 protiv, a četiri su suzdržana. Narednog dana održana je i prva sjednica vlade na kojoj je izvršena primopredajom dužnosti bivšeg i novog saziva Vlade.
         Predajući funkciju prvog čovjeka Kantona, bivši premijer Šemsudin Dedić poželio je sreću u radu svom nasljedniku Hamdiji Lipovači i izrazio nadu da će nova vlada djelovati uspješnije jer se neće boriti s lošim političkim ambijentom kao prethodna.
          Jedno ministarsko mjesto dobio je i Ključ. Novi ministar za pitanja boraca i boračku populaciju je Ahmet Egrlić predsjednik OO SDA Ključ.

 
 

Konferencija za medije Stranke za BiH

          Stranka za Bosnu i Hercegovinu, proteklih je dana, putem medija uputila apel za zaustavljanje podjele Bosne i Hercegovine kroz suspenziju Dejtonskog sporazuma, narušavanje vladavine prava, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava, kao i osiguravanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovni i regionu.

         Tim povodom je i općinski Savjet Stranke za BiH Ključ upriličio konferenciju za medije sa akcentom na pitanje državne imovine koje je od krucijalne važnosti a o čemu je govorio predsjednik općinskog savjeta g. Bajazid Hadžić.

 


"Vakifi džamije"
Biljani

 
       Na području medžlisa IZ-e Ključ u džematu Biljani se vodi akcija trajnog vakufa pod nazivom
"VAKIFI DŽAMIJE".

        Upućujemo dovu Allahu dž.š. da svakom onom ko postane vakif džamije u Biljanima dadne dug život, dobro zdravlje, obilnu nafaku, sreću na obadva svijeta i vječni boravak u Džennetu Firdevsu. AMIN!

Biljani; 01.01.2011.godine

ODBOR ZA IZGRADNJU DŽAMIJEZA KOMPLETAN TEKST KLIKNI OVDJE


DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Kljuè Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network