M E N U
      BOOKMARK SITE     
   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Zima u Ključu
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESODECEMBAR    2 0 1 1 

OSVRT NA XXXV SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA


Usvojen Budžet općine Ključ za 2012. godinu

        Općinsko vijeće općine Ključ održalo je svoju XXXV redovnu sjednicu koje je ujedno i zadnja u ovoj godini.Pored rebalansa Budžeta općine Ključ za 2011 godinu na dnevnom redu se našao i Prijedlog Budžeta općine Ključ za 2012 godinu koji je i izazvao najveću raspravu vijećnika. U sklopu ove tačke jedino je Klub vijećnika SDA uložio 16 amandmana koji se uglavnom odnose na povećanje sredstava Sportskom savezu, Udruženju građana « I mi se budimo» koje pomaže djeci sa posebnim potrebama, Udruženju gluhih i nagluhih osoba Ključ kao i uvećavanje sredstava za jednokratne novčane pomoći čiji cilj je pomoć najugroženijoj populaciji naše općine.
 
    Prema riječima predsjednika Kluba vijećnika SDA Elvira Risovića učinjeno je sve da se napravi Budžet koji će ići u korist građana općine Ključ.
     - Sa radnicima Organa uprave općine Ključ potpisan je Sporazum koji su se oni odrekli dijela naknade za topli obrok i regres, Vijećnici su se odrekli dijela paušala, a sve u cilju što veće pomoći nezbrinutoj djeci, djeci sa posebnim potrebama i mladima. Ovim budžetom obezbijedili smo 43 stipendije a planirano je i omogućavanje pripravničkog staža za mlade osobe- istakao je Risović
     U toku sjednice usvojeni su i Nacrti Odluke o komunalnom redu i Odluke o komunalnim naknadama dok će u narednom periodu bit provedene javne rasprave. Usvajanje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Ključa ima višestruku korist jer će ono doprinijeti punjenju Budžeta u narednom periodu. Tokom sjednice vijećnici su podržali i Odluku o davanju podrške domaćinstvu Svjetskog prvenstva u mušičarenju 2015. godine koja je potrebna općini kako bi aplicirala na konkurs za domaćina ovog prvenstva. Na prijedlog Općinskog načelnika mr. Osmana Ćehajića a po uzoru na druge općine kantona vijećnici su imenovai Forum za sigurnost zajednice od 9 članova koji će imati za cilj da poveća javnu sigurnost i uspostavi efikasne mehanizme za predviđanje i reagovanje na različite oblike kriminala.


Prilog:  Radio Ključ


 

 
Smanjene naknade za topli obrok i regres i paušali

     Općinski načelnik općine Ključ mr. Osman Ćehajić potpisao je sa Sindikalnom organizacijom Ključ Sporazum o plaćamo i ostalim naknada koje nemaju karakter plaća za 2012 godinu. Ovim Sporazumom uposlenicima Organa uprave Ključ smanjuje se naknada za topli obrok koji će sada iznositi 10 KM te naknada za regres za 50 %. U toku trajanja Sporazuma neće se vršiti Sistemtizacija radnih mjesta u cilju smanjenja uposlenika, niti povećavanje broja uposlenika. Elvir Risović, predsjednik Komisije za vođenje pregovora sa Sindikatom ističe da je Komisija imali izuzetno korektan odnos sa Sindikatom u provođenju programa ušteda.     U cilju što bolje realizacije ušteda Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić i Predsjednik komisije za uštede Risović obavili su i razgovor sa direktorima svih javnih ustanova i preduzeća kojima je osnivač Općinsko vijeće kako bi se i u tim ustanovama ispoštovao potpisani Sprazum te uskladile naknade za plate, topli obrok i regres sa onima u Organu uprave. Pored ovog amandmanom SDA na zadnjoj sjednici vijeća smanjeni su i paušali Općinskim vijećnicima za 10%. Cilj Prijedloga ušteda je prije svega stabilizacija budžeta općine odnosno smanjenje njegovog deficita, a primjenom mjera uštede bit će ušteđeno oko 230, 000 KM.

Radio Ključ   

    Ključ, 31.  decembar 2011


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KLJUČ
podijelio 100 paketića djeci iz materijalno-ugroženih porodica

     Povodom novogodišnjih praznika u prostorijama Centar za socijalni rad Ključ danas je upriličena podjela paketića za 100 /stotinu/ djece iz materijalno ugroženih porodica uzrasta od jedne do deset godina. Odabir mališana vršio je Stručni tim Centra prema svojoj službenoj evidenciji.     Novogodišnjim paketićima Centar za socijalni rad je na ovaj način na Dan dječije radosti i obostrano zadovoljstvo uspio izmamiti osmjeh na dječijim licima.
------------


 


Nova godina 2012

     Nova godina nam je pred vratima. Ni ovaj put u našem gradu neće biti organizovanog dočeka Nove godine na otvorenom ali slavlja neće nedostajati. Ključani će Novu godinu dočekati uglavnom po restoranima, omiljenim kafićima, diskoteci ili kućnoj atmosferi.
 


     Mnogi će Novu godinu dočekati i van Ključa, uglavnom nadamo se da će svima biti ugodan i lijep provod ma gdje bili. Godina koja je na izmaku bila je veoma teška, kako kod nas tako i u svijetu koji još strahuje od posljedica ekonomske krize. Ali kako sa Novom godinom uvijek imamo i nova nadanja, tako se nadamo da će nam 2012. biti svima bolja, ljepša i uspješnija. Radio Ključ Vam se zahvaljuje na vjernosti svih ovih godina i želi vam mnogo zdravlje, sreće i uspjeha, da budete sretni i u krugu svojih porodica u novoj godini.

 


Prilog:  Radio Ključ        


   Ključ, 29.  decembar 2011


Analiza stanja i identifikacija problema
osoba treće životne dobi u općini Ključ

 

     U sklopu projekta «Osvijesti mladost-usreći starost» kojeg implementira Crveni Križ općine Ključ, nakon Sanice, sinoć je održana radionoca u MZ Kamičak koja je imala za cilj prezentaciju projekta, identifikaciju problema i mogućnost ostvarivanja prava osoba treće životne dobi. Cjelokupna ideja ovog projekta polazi od činjenice da veliki broj starijih osoba živi sam, u veoma teškim uslovima, zanemaren i zapostavljen od strane zajednice. Pro- jekt je dvokomponentnog karaktera, s jedne strane sadrži istraživačku dok s druge razvojnu komponentu.
     Prema riječima Adnana Hamedovića, projekt menadžera projekta istraživanjem su identifikovana tri glavna problema kod osoba treće životne dobi na području naše općine : socijalna izolacija, zdravstveni status i fizička aktivnost. Socijalna izolacija i nedovoljna fizička aktivnost su međusobno uslovljene i povezene pa je upravo iz tog razloga održana i prezentacija na temu « Tjelesna aktivnost osoba treće životne dobi».     U narednom periodu ove radionice će se održati u svim ostalim mjesnim zajednicama općine Ključ kako bi se skrenula pažnja na ovu populaciju ali i podigla društvena svijesti o potrebama pružanja sveukupne zaštite za osobe treće životne dobi.


------------


 


Na području općine Ključ u 2011. godini
pozitivan trend zapošljavanja

     Statistički podaci ključkog Biroa rada govore nam da je na području naše općine za period januar – novembar 2011. došlo do smanjenja broja nezaposlenih lica. Upravo za navedeni period od januara do novembra broj nezaposlenih je manji za nekih 40 lica. Broj osoba koji je zaposlenih u jedanaest mjeseci tekuće godine je 341 lice dok su bez posla ostale 243 osobe, što je na kraju pozitivan trend, iz čega proizilazi da je novouposlenih lica bilo 98.
 


     U novembru mjesecu 2011. godine na birou rada evidentirano je 2417 nezaposlenih lica a u januaru ove godine taj broj iznosio je 2448.
     Prema riječima šefa Biroa rada Jasima Hadžića u zadnjih pet godina ovo je po prvi put da se stanje stabilizovalo i da nije negativan trend kada je riječ o nezaposlenim licima. Proizvod toga prema procjeni g. Hadžića jeste dolazak Skontoproma na Zgonu i također zahvaljujući programima aktivne politike zapošljavanja Službe za zapošljavanje FBiH.
     Hadžić očekuje da će se ovakav pozitivan trend zadržati, jer će se u narednom periodu desiti još nekih programa zapošljavanja i samozapošljavanja što će dovesti do brisanja lica sa evidencije nezaposlenih.

 


Prilog:  Radio Ključ        


 


NOVOGODIŠNJI KONCERT
KUD-a "NAŠA MLADOST" I UDRUŽENJA "KRASULJAK"

        Kulturno umjetničko društvo Naša mladost i Udruženje mladih Krasuljak sinoć su u Domu kulture priredili novogodišnji koncert koji je napunio salu doma kulture.     Tokom koncerta upriličeni su šaroliki sadržaji, pa su tako posjetioci imali priliku pogledati reviju manekenstva od najmlađih učesnika pa sve do naše proslavljene misice Lejle.


    U muzičkom dijelu programa nastupili su Muharem i Semir Draganović a publiku su igrama oduševljavale folklorne sekcije Kud-a Naša mladost, udruženja Krasuljak te BZK Preporod iz Viteza.     Prihod od ovog koncerta namijenjen je za rješavanje problema grijanja u prostorijama za vježbanje a prodato je oko 500 ulaznica. Pored sinoćnjeg prihoda, u akciju rješavanja grijanja tih prostorija, obećao se uključiti i ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida USK-a Ahmet Egrlić.Prilog:  Radio Ključ


 

   Ključ, 26.  decembar 2011


Održana humanitarno - sportska manifestacija
Ibričić i prijatelji     Juče je u našem gradu održana humanitarno - sportska manifestacija Ibričić i prijatelji. Sala mješovite srednje škole Ključ bila je premala da bi primila veliki broj zainteresovanih sugrađana koji su željeli da poprate ovaj događaj kojeg su uveličale zvijezde BH nogometa, Senijad Ibričić sa prijateljima, među kojima i ključanin Hamo Subašić te Safet Nadarević.     Organizator manifestacija bila je općina Ključ zajedno sa Crvenim križem Ključ. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je upravo radu Crvenog križa koji će dodijeliti pakete pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu naše općine.
 

     Pored ekipe Ibričić i prijatelji, nastupile su još i ekipe dobrovoljnih darivalaca krvi, ratnih vojnih invalida te združena ekipa naše općine. Sve ekipe odigrale su po deset minuta protiv ekipe Ibričića i prijatelji. Rezultat u ovom slučaju nije bio ni bitan, a posjetioci su mogli uživati u atraktivnim potezima i lijepim pogodcima. Po okončanju nogometnih utakmica, Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić, koji je i otvorio manifestaciju, dodijelio je zahvalnice, ispred organizatora svima koji su doprinijeli u održavanju ovog događaja.     Potom je u holu mješovite srednje škole Ključ priređen koncert na kom su nastupili Azro i bend, Safet Egrlić i specijalni gost Amir Kazić Leo.


------------


 
Nova optužnica
za zločin protiv čovječnosti

     Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Saše Dunovića zvanog Sićo, kojom se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine na području općine Ključ. Optužnica je poslana Sudu BiH na potvrđivanje.
     Prema nepotvrđenoj optužnici, Dunović je, kao bivši pripadnik 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), zajedno sa drugim vojnicima, policajcima i paravojnim formacijama, učestvovao u sistematičnom napadu protiv civila Bošnjaka i Hrvata.
     Dunović je, kako je navedeno u optužnici, sa drugim vojnicima, 1. juna 1992. godine ušao u nebranjeno selo Prhovo (općina Ključ), te učestvovao u istjerivanju stanovništva iz kuća pred trgovinu u selu. “Nakon toga su odvojili 27 muškaraca i poveli ih prema selu Peć. Na tom putu su ih udarali kundacima pušaka, rukama i nogama po svim dijelovima tijela, da bi iz vatrenog oružja ubili najmanje 15 osoba”, stoji u optužnici. Tužilaštvo BiH smatra da je Dunović ubio tri civila.
     “Jednog civila je gurnuo puškom naprijed, te mu pucao u leđa, nakon čega je podlegao. Potom je naredio dvojici maloljetnika da klanjaju ispred njega, pa kad su kleknuli na zemlju, iz vatrenog oružja im je pucao u leđa, nakon čega su odmah podlegli”, navodi se iz Tužilaštva BiH. Tijela ubijenih su ekshumirana iz masovne grobnice “Ciganska dolina” u neposrednoj blizini sela Prhovo, smatraju u Državnom tužilaštvu.

Birn Justice Report   

 

Izložba domaćih ključkih proizvoda


    Općina Ključ, Služba za financije i poduzetništvo i Centar za lokalni razvoj u saradnji sa našim poljoprivrednim proizvođačima ove nedjelje upriličili su prodajnu izložbu domaćih ključkih proizvoda u okviru programa „Dana otvorenih vrata“. Prezentacija je održana u holu doma kulture a bilo je izloženo više različitih proizvoda kao što su med i pčelinji proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, voće, povrće, ljekovito bilje te proizvodi kućne radinosti, ručni radovi.    - U okviru ponude grada Ključa, između dva božića, kada je pojačan priliv naših građana iz inostranstva, pored zabavnih sadržaja i ova izložba se uklapa u koncept rada sa dijasporom – kazao je općinski načelnik mr. Osman Ćehajić Izložba i prodaja domaćih proizvoda održana je u ključkom domu kulture a svoje proizvode predstavilo je petnaest izlagača.Prilog:  Radio Ključ        
   Ključ, 22.  decembar 2011


ZIMSKA IDILA U KLJUČU     Početkom sedmice, tačnije sa nedjelje na ponedjeljak u Ključu je osvanuo snijeg oko 30 cm visine, koji se zadržao cijelo ovo vrijeme na radost naših najmlađih sugrađana.
    . Kako je Zima danas i kalendarski nastupila (22.12.) donosimo vam prelijepe fotografije Ključa pod snježnim pokrivačem, preuzete sa facebook stranice Vanje Hadžiavdića koji je autor ovih fotografija.

------------


U 2011 godini rodjeno 70 beba 

     Na osnovu podataka Matičnih ureda općina Ključ i Sanski Most donosimo vam podatke o broju novorođenih beba s područja općine Ključ. U 2011. godini do današnjeg datuma u Ključu broj upisane djece je 58-ero. Radi se o naknadnim upisima djece čiji roditelji imaju prebivalište u inostranstvu.
     U matičnom uredu Sanski Most ukupan broj upisane djece, sa naknadnim upisima je 310. Od toga u bolnici Sanski Most rođeno je 70 beba čiji roditelji imaju prebivalište u Ključu. Prema podacima iz Matičnog ureda Ključu u toku ove godine u našoj općini zaključeno je 113 brakova skupa sa naknadno upisanim.
     Kada je riječ o broju umrlih lica, u 2011. godini, prema evidenciji iz matične knjige umrlih, na području općine Ključ zauvijek nas je napustilo sedamdeset i jedno lice.

NOVE AKTIVNOSTI
KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA KLJUČ
    Kako se približava kraj ove i dolazak Nove godine, nadamo se sretnije i ljepše za sviju, organizovanje bilo kakvih zabava u našem gradu nezamislivo je bez naših kulturno-umjetničkih društava. Ovoga puta, pred novogodišnje praznike, kudovi priređuju zabavu za građane ali nešto i za sebe.    U nedjelju 25. decembra KUD Stari grad Ključ organizuje kao i svake godine zabavno i donatorsko veče za članove, simpatizere i sve koji žele te noći zaigrati, zapjevati a pri tom ujedno i pomoći radu društva. Za ulaznicu po cijeni od 20 KM posjetitelji će imati, pored dobre zabave, uključenu i večeru. Donatorska noć održaće se u Restoranu Ključ a među ostalim nastupiće i stari kudovci Safet Egrlić i Juso Draganović.    KUD Naša mladost u organizaciji sa Udruženjem mladih Krasuljak 27. decembra organizovaće novogodišnji koncert koji će se održati u Domu kulture u Ključu. U programu, pored organizatora učestvuju još i Muharem i Semir Draganović, Zumba ples te Lejla Bečić, Miss televoltinga i BZK Preporod Vitez kao gosti večeri a tu će za najmlađe naravno biti i specijalni gost Djeda Mraz. Ulaznice za ovaj novogodišnji koncert su po cijeni od 3 KM, a sav prihod namijenjen je rješavanju grijanja u prostorijama za vježbanje članova KUD-a dok je medijski pokrovitelj Radio Ključ.Prilog:  Radio Ključ           Ključ, 19.  decembar 2011


Kulturno-sportski i humanitarni spektal
„Ibričić i prijatelji“

 

     U našem gradu 25. decembra održaće se veliki kulturno-sportski i humanitarni spektal. Bosanskoher- cegovčki nogometni reprezentativac Senijad Ibričić uz pomoć općine Ključ i Crvenog križa općine Ključ organizo- vaće Humanitarnu manifestaciju pod nazivom „Ibričić i prijatelji“.
     Senijad Ibričić prethodnih je godina revijalne utakmice organizirao u Cazinu i Sanskom Mostu, a ove godine biće u našem gradu. Na turniru će učestvovati ekipe „Ibričić i prijatelji“ koju će sačinjavati BH reprezentativci, potom ekipa dobrovoljnih darivalaca krvi, estradni umjetnici s područja općine Ključ i ekipa Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Ključ.     Ulaz za ovaj spektakl iznosiće 5 KM a prihod od ulaznica namijenjen je za humanitarne svrhe, odnosno, pomoć u radu Crvenom križu. Također će biti organizovan prenos iz sale Srednje mješovite škole Ključ putem videozida na platou ispred Doma kulture.


------------


Ključani najbolji stonoteniseri u BiH


         U nedjelju 18. decembra u Tuzli igrano je drugo kolo državnog prvenstva u stonom tenisu u kategoriji subkadeta. Na prvenstvu su nastupili i naši stonoteniseri u sastavu Kalabić Amer, Hrnčić Haris i Jašarević Kenan.
    Odličan uspjeh ostvario je Jašarević Kenan koji je odbranio titulu vicešampiona BiH dok je Haris Hrnčić osvojio deveto mjesto što je također veliki uspjeh kad se uzme u obzir da su naši takmičari najmlađi u ovoj kategoriji.

Na slici: Jašarević Kenan
U Ključu održan 7 kup USK-a u odbojci

     U Sali mješovite srednje škole Ključ ove nedjelje održan je sedmi po redu kup Unsko-sanskog kantona u odbojci za seniorke. Odbojkašice Ključa izgubile su u prvom krugu od odbojkašica Bihaća sa 2:0 u setovima. U finalnoj utakmici sastale su se ekipe Bihaća i Velike Kladuše a bolje su bile Bišćanke koje su sa 2:0 u setovima savladale ekipu Kladuše.
   Treće mjesto na turniru osvojile su Bužimljanke. Ovome dodajmo i da je odigrano redovno kolo kantonalne lige u odbojci za pionirke. Mlade Ključanke savladale su sa 2 naprema 1 svoje vršnjakinje iz Velike Kladuše.Crveni križ u akciji

    Crveni križ općine Ključ podijelio je pet higijensko – prehrambenih paketa, vrijednosti oko 800 KM za socijalno ugrožene povratničke porodice iz Sokolova i Rudenica.
    Paketi su donacija Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Crveni križ je pomoć socijalno ugroženim porodicama dodijelio u saradnji sa općinom Ključ te sekretarima mjesnih zajednica Ključ i Zgon – Humići.


Prilog:  Radio Ključ           Ključ, 15.  decembar 2011


Rješavanje stambenog pitanja boračke populacije

     Ministar za boračka pitanja USK Ahmet Egrlić, poslanik u Federalnom parlamentu BiH Amir Avdić i predsjednik Odbora za gradnju stanova boračkih populacija Elvir Risović posjetili su Kantonalni Fond za zbrinjavanje boračkih populacija gdje su održali sastanak sa direktorom Fonda.
 

     S obzirom da planirana izgradnja stambene zgrade za boračke populacije nije bila obuhvaćena budžetom Fonda za prošlu godinu na sastanku je dogovoreno da se sredstva za istu obezbjede budžetom za 2012. godinu kada će i početi izgradnja planirane zgrade. Vrijednost ovog projekta je oko 2 miliona KM. Fond će izdvojiti određeni dio kreditnih sredstava i podsticaj za svaku stambenu jedinicu po 5000 KM dok će jedan dio sredstava obezbijediti Kantonalno ministarstvo za pitanja boraca dogovoreno je na sastanku.
     Cilj ovog projekta je rješavanje stambenog pitanja boračke populacije općine Ključ na što povoljniji način. Organizacija RVI prikupila je svu potrebnu projektnu dokumentaciju dok je općina Ključ obezbijedila lokaciju za ovu namjenu. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju RVI Ključ.


------------


   Ključ, 12.  septembar 2011


Otvoren poslovno-prodajni centri BH Telekoma

     U našoj općini kao i u Bosanskoj Krupi juče su svečano otvoreni poslovno-prodajni centri BH Telekoma. Pred okupljenim građanima ispred kompanije BH Telekoma obratio se Hamdo Katica u ime uprave društva te općinski načelnik mr. Osman Ćehajić koji je zajedno sa Damirom Midžićem, direktorom regionalnog centra otvorio poslovni objekat.     Ovaj telekomov centar je 40 u BiH a četvrti u Unsko-sanskom kantonu otvoreni poslovni prostor a u njegovu adaptaciju uloženo je oko 95.000 KM – kazao je prilikom otvaranja centra Damir Midžić. BH Telekom je ovom prilikom uručio i nagrade najbržim tipkačima SMS poruka. Treći je bio Kapetanović Adnan, drugi Kanješić Ahmed a najbrži u pisanju sms poruka je bio Hotić Nedim.


     Pored ovih nagrada, BH telekom donirao je i torbe omladinskom pogonu nogometnog kluba Ključ.
Prilog:  Radio Ključ   Ključ, 14.  decembar 2011


NAČELNICI TRAŽE DA VLADA USK
PONIŠTI UREDBU

     Općinski načelnik općine Ključ mr.Osman Ćehajić prisustvovao je redovnom kolegiju svih načelnika Unsko-sanskog kantona koji je održan u Sanskom Mostu. Tokom sastanka načelnici su zatražili od Vlade USK-a da poništi svoju Uredbu koja se odnosi na Zakon o prostornom uređenju i građenju a kojom se propisuje da se za izgradnju objekata čija kvadratura iznosi preko dvije hilljade kvadratnih metara korisne površine, urbanistička dozvola ubuduće treba tražiti od resornog kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i građenja USK. Za izdavanje ovakve vrste dozvola do sada je nadležnost imala isključivo općinska uprava. Načelnici općina su iskazali jednoglasan stav da se pomenutom Uredbom krši Zakon o lokalnoj samoupravi, te značajno smanjuju ingerencije općina.

 

     Postavljeno je i pitanje kome bi išli prihodi od izdava- nja urbanističkih dozvola za takve objekte, budući da je zakonski reguli- sano da onaj ko izdaje dozvole ima i pravo na prihode. Primjenom sporne uredbe, koja još uvijek nije objavljena u Službenom glasniku USK, općine bi mogle ostati bez značajnih prihoda koji bi se prelili u kantonalnu kasu.


------------DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Kljuè Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network