M E N U
      BOOKMARK SITE     
   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Zima u Ključu
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Vaša pisma
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   A  r  h  i  v  a

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESOJULI - AUGUST    2 0 1 0


 

 
Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Organizacija Žene SBiH Ključ

Ključ: 27.08. 2010.

- SAOPĆENJE ZA JAVNOST -


      U sastavu planiranih aktivnosti za predstojeće opće izbore u oktobru organizacija Žene SBiH Ključ su održale dana 26.08.2010. u prostorijama stranke sastanak kojem je predsjedavala predsjednica , članica Kantonalnog i Općinskog izbornog štaba SBiH Ključ profesorica Enisa Čahut – Kurbegović koja je kandidatkinja SBiH Ključ za Federalni parlament na predstojećim izborima. Skupu su bile prisutne i gošće iz Bihaća: g-đa Morana Ćenanović -koordinatorica za žene Kantonalnog izbornog štaba SBiH USK-a i g-đa Vahida Sulejmanović – predsjednica Žena SBiH Bihać i kordinatorica za žene Općinskog izbornog SBiH Bihać koja je kandidatkinja SBiH na predstojećim izborima za Skupštinu USK-a..

      Profesorica Čahut – Kurbegović je govorila o planiranim aktivnostima žena u općini Ključ za predstojeće izbore , te da žene koje čine preko 55 % članstva SBiH zaslužuju i trebaju bolju poziciju u BH društvu. Kako su žene stub porodice i društva , uspješne majke, supruge , treba im pružiti veću šansu da dokažu svoju kreativnost i u sferi politike. Petnaest godina naše društvo tapka u mjestu i kucnuo je odlučujući čas da se ženska populacija uključi aktivno i pokaže šta može i zna.
      G-đa Ćenanović je istakla koji su zadaci žena u predizbornoj kampanji na nivou USK-a i uputila poziv svim ženama da se maximalno uključe i pokažu svima svoju vrijednost
      G-đa Sulejmanović je govorila o planiranim aktivnostima žena SBiH Bihać a kao ilustraciju je navela nekoliko primjera rada na terenu . U drugom dijelu se raspravljalo o poziciji žena u okviru SBiH Ključ te da je potrebno da se što više žena uključi u Općinski izborni štab SBiH jer je to najbolji način kako se izboriti za bolji položaj sebe i svoje porodice.
      Dati su konkretni zadaci i zaduženja ženama koordinatoricama po Mjesnim zajednicama .

Predsjednica : 
Enisa Čahut – Kurbegović, prof, 

 

 
 
Haris Muhedinović
učenik-načelnik

 

     Funkciju načelnika općine Ključ jučer je obnašao učenik generacije za školsku 2009/2010. godinu Haris Muhedinović. Kao najboljem učeniku u prošloj akademskoj godini Harisu je pripala čast da jedan dan obavlja funkciju rukovo- dioca organa uprave.
     Ovu akciju pokenuo je pošle godine Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić kako bi mladima pružio priliku da se bliže upoznaju sa institucijom Općinskog načel-nika ali i kao svojevrsnu vrstu nagrade za najboljeg učenika.
    Zajedno sa svojim kolegama Haris je imao veoma ispunjen dan, pregledjući dnevnu poštu, razgova- rajući sa predstavnicima općinskih službi, a posebno je istakao učešće u radu sjednice kolegija Općinskig vijeća.

     Najinteresantniji dio dana mi je ipak bio prijem stranaka, prilikom čega Općinski načelnik u razgovoru sa građanima pokušava riješiti neke od problema koji ih pritišću,kazao je Haris. Budući inžinjer elektrotehnike ističe kako je ovaj posao veoma zahtjevan i odgovoran te da iziskuje visok nivo koncentracije i menadžerskih vještina te naglašava da sebe ipak u budućnosti ne vidi na ovakvoj ili sličnoj poziciji.

Informacije:  Općina Ključ
 

 
VIJEĆNIK U OPĆINSKOM VIJEĆU KLJUČ
            Edin Domazet


- SAOPĆENJE ZA JAVNOST -

      Poštovani sugradjani,
      Prvo želim da u ibadetu ispostimo mjesec RAMAZAN, da sa mnogo zdravlja, nafake i berićeta dočekamo i proslavimo BAJRAM.
      Drugo, ja Edin Domazet, općinski vijećnik i predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH u Ključu ću otvoreno kazati šta mislim i u šta vjerujem a pri tome nebojeći se hoću li biti oštećen za moje reagovanje na medijska saopćenja pojedinih stranaka u Ključu a vezano za dešavanja u fabrici sokova i mlijeka NUR iz Ključa kao i kod ostalih privrednih subjekata.
 
Edin Domazet
      Petnaest poslijeratnih godina izgubili smo u općem siromaštvu, sunovratu ekonomije, političkim, medjunacio- nalnim i unutarnacionalnim tenzijama. Ako nakon izbora na vlasti ponovno ostanu dokazano nesposobni izgubit ćemo još četiri godine naših života i budućnosti. To znači da u sljedeci četiri godine u našem Ključu neće biti boljitka, sreće i napredka a da će siromaštvo i sukobi biti samo veći. Jedan od načina da spasimo naš Ključ jeste da se dominantno okrenemo ekonomiji i kažemo kriza je šansa a ne katastrofa a naš Ključ treba postati najveće gradilište u kantonu. Nama u Ključu nisu krivi ni Srbi ni Hrvati. Nama najveću opasnost u Ključu i kantonu predstavljaju nesposobni bošnjački političari. Meni, Edinu Domazetu i Savezu za bolju budućnost BiH nisu protivnici političke partije u Ključu a nesmeta nam ni njihova svakodnevna saopćenja niti dodvoravanja našim gradjanima, nama su protivnici problemi ove općine i ovog naroda i sa njima ćemo se mi boriti. Mene je obradovala vijest, a mislim i sve nezaposlene Ključane, da fabrika sokova i mlijeka NUR iz Ključa prima pedesetak radnika iz našeg Ključa. Žalosno je da bivši načelnik kao i organ uprave općine Ključ svojim saopćenjem i onako otežavaju tešku situaciju naših nezaposlenih Ključana a nenudi nikakvo riješenje. Načelnik općine je bio dužan a i dobro plaćen da se brine o imovini općine i njenih gradjana. Napominjem da država ima institucije za provedbu zakona, da su ti ljudi dobro plaćeni a svi ćute i nerade svoj posao.
      Ja, Edin Domazet, ću na sjednici Općinskog vijeća tražiti da Općina Ključ u zakonskim mogućnostima firmi NUR iz Ključa da na privremeno korištenje od 5 godina fabriku u Hanlovićima bez naknade pod uslovom da firma NUR zapošljava minimalno 50 radnika Ključana a da se ugovor automatski raskida u slučaju da firma NUR dva mjeseca kasni sa uplatom doprinosa i plata za rednike. Žalosno je takodje što nijedna politička partija nije ponudila riješenje za izlazak iz krize fabrike sokova i mlijeka NUR iz Ključa kao i lokalna administracija a većina Ključana pije sokove proizvedene u Srbiji i Hrvatskoj.
      Treće, ja, Edin Domazet i Savez za bolju budućnost BiH, dajemo podršku izmjenama prostornog plana općine Ključ u cilju iskorištavanja rijeka Sane i Sanice u energetske svrhe izgradnjom većeg broja malih protočnih hidrocentrala s tim da Elektroprivreda mora biti nosilac poslova a država titular odnosno vlasnik hidrocentrala.
      Vjerujem da je Ključ imao idealne uslove da bude medju jako razvijenim i uspješnim općinama, medjutim struktura upravnih odbora i direktora sklonih političkim ali i pojedinačnim i grupnim interesima je dovela do toga kao i nebriga administracije na stvaranju uslova za privlačenje investitora, te neaktivnih i uspavanih naših političkih predstavnika u skupštini USK i Domu naroda federalnog parlamenta. Ovo što smo dosad imali je staro, gnjilo, propalo i iživljeno.
      Molim Allaha, dz.š. da ujedini naša srca i ojača naše medjusobno povjerenje.
      S poštovanjem

Općinski vijećnik: 
Edin Domazet 

 

 
 
   Ključ, 24.  august 2010.Ključki nogometni klubovi osnovali zajedničku ekipu

     Tri nogometna kluba iz Ključa NK „Omladinac“, NK „Bajer 99“ i NK „Ključ“ osnovali su zajedničku juniorsku i kadetsku ekipu koje će se od ove jeseni po prvi put takmičiti u omladinskim ligama BiH.
     Razlozi utemeljenja zajedničke ekipe koja će podjednako obuhvatiti juniore iz sva tri ova kluba su prije svega finansijske prirode ali i želja klubova da svojim juniorima pruže mogućnost da odmjeravaju snage sa svojim vršnjacima iz okruženja što do sada nije bio slučaj.
     Klub će se takmičiti u Omladinskoj ligi BiH grupa zapad 1, a pored ključkih omladinaca u ligi će nastupati još i Krajišnik (Velika Kladuša), Sloga (Bosanska Otoka), Laktaši, Krajina (Cazin), Podgrmeč (Sanski Most), Proleter (Teslić), Jedinstvo (Bihać), Sloboda Buba Mara (Bosanski Novi - Novi grad), BSK Banja Luka te ekipa Kolibri iz Bihaća.
     Početne utakmice prvenstva Omladinske lige BiH odigraće se 28. i 29. augusta a omladinci iz Ključa prvu utakmicu igraju na domaćem terenu 29. 8. protiv Jedinstva iz Bihaća.

Informacije:  Općina Ključ

Potpisani ugovori
za 23 objekta infrastrukture

 

     U prostorijama Općinskog fonda za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Ključ danas su svečano potpisani ugovori za realizaciju projekata infrastrukture na području općine u vrijednosti od 600.000,00 KM. Ugovori su potpisani između ove ustanove i izvođača radova koji će u naredna dva mjeseca izgraditi 23 infrastrukturna objekta u mjesnim zajednicama općine.
     Sredstva za relizaciju ovih projekata koji će uveliko poboljšati kvalitet života građana zajednički su obezbijedili općina Ključ i Vlada USK-a. Pored ovih sredstava značajan doprinos dali su i sami mještani svojim dobrovoljnim prilozima.

     Osim navedenog Općinski fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Ključ u fazi je odabira izvođača radova na projektima infrastrukture koji će se finansirati iz sredstava od GSM licence u iznosu od dodatnih 450.000,00 KM. Iz ovih sredstava finansirat će se projekti rekonstrukcije puta Humići-Ključ, puta Pudin Han-Velagići, puta Kamičak te puta u mjesnoj zajednici Biljani.

Informacije:  Općina Ključ


Nijemac Vinč Horst

Šehid ljubavi iz Sanice

 

     Poslije drugog svjetskog rata, u Sanici koja je tada bila i opština, ostao je da živi simpa- tični Njemac Vinč Horst. Zaljubio se u lijepu Fajku pa se i oženio s njom. Živjeli su u ljubavi i harmo- niji sve do 92. godine kada su Arkanovci počeli izvoditi Musli- mane iz Sanice da ih streljaju. Komšije Srbi su rekli Horstu da iziđe iz stroja jer on nije Musliman.
    - Zašto da izađem, ja nisam lošiji od ovih ljudi. S njima sam živio neka s njima i umrem! - odgovorio im je Vinč Horst i bi streljan i bačen u jamu.
     Kad je Armija BiH oslobodila Sanicu Vinč Horst je ukopan kao Šehid u dvorištu osnovne škole Sanica. Svakoga Bajrama djeca iz škole svrate mu na mezar i prouče Fatihu.

Informacije:  Revija Info

 


Stranka za Bosnu i Hercegovinu
OO SBiH Ključ

Druženje članova Stranke za BiH

       OO SBiH Ključ organizovala je u subotu 07.08.2010. u Sanici kod Ključa pored istoimene rijeke druženje kojem je bilo prisutno oko 250 članova, simpatizera i prijatelja S BiH. Među gostima su bili prisutni delegacija KV i Izbornog štaba S BiH USK-a na čelu sa predsjednikom dr.sci. Sadikom Bahtićem. Druženje su također svojim prisustvom uveličali član Kantonalnog izbornog štaba i glavni koordinator za rad na terenu kantona S BiH USK gosp. Atif Dudaković i nosilac kantonalne liste ispred S BIH USK prof. Dika Bejdić.


        U prijateljskom raspoloženju prisutni su se poslužili hranom i pićem, te u ugodnom ambijentu ramijenjivali mišljenja o narednim aktivnostima S BIH .Imali su također čast da im se obrati legendarni komandant V korpusa general Atif Dudaković koji je ispred S BIH USK govorio o značaju i doprinosu stanovnika Saničke doline u odbrani države BiH. Tom prilikom posebno je izdvojio angažman Esada Hodžića - Mrkve istaknutog pripadnika V korpusa iz Sanice. Naveo je i činjenicu da neprijatelji države još uvijek nisu poraženi, te da sve patriote i istinski domoljubi moraju odvažno na izborima u oktobru pokazati kako država BiH nema alternativu. Poručio je svim zlonamjernima da ako nisu mogli da nas pobjede tenkovima neće ni mikrofonima.
       - Moramo istrajati na putu prosperiteta , dostojanstva i napretka koji smo obavezni ostaviti našoj djeci u amanet. S BiH je tu za svoje građane i nikad ih neće izdati-, naglasio je na kraju govora glavni koordinator rada na terenu S BIH USK Atif Dudaković.
        U popodnevnim satima delegacija OO SBiH Ključ, nakon što je prisustvovala obilježavanju 18-e godišnjice stradanja Bošnjaka u naselju Botonjići - Kamen, nastavila je sa daljnim aktivnostima prema već utvrđenom planu i programu.

       

Ured za odnose s javnošću
OS/ KV SBiH

 

 
 


Nastupio mjesec Ramazana
- Paketi za 50 najugroženijih porodica -

 


      Za pedesetero socijalno ugroženih porodica iz Ključa jučer su podijeljeni humanitarni paketi sa prehrambenim i higijenskim potrepštinama. Pomoć je dodijeljena porodicama koje su ujedno i korisnici Centra za socijalni rad a pakete im je uručio općinski načelnik.


      Vrijednost donirane pomoći iznosila je 10.000 KM a obezbijedilo ju je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica i općina Ključ.

Informacije:  Radio Ključ

 

 
 

SDP
spremno dočekuje
izbore


 

     Općinska organizacija SDP-a BiH Ključ u ponedjeljak 9. avgusta održala je press konferenciju u Sali općinskog vijeća Općine Ključ. Konferenciju je otvorio Nedžad Zukanović predsjednik općinske organizacije. Okupljenim članovima i simpatizerima stranke poručeno je kako stranka spremno dočekuje izbore te da jedan čovjek ne donosi promjene već da su birači ti koji mijenjaju stvari.
     Konferenciji su prisustvovali i visoki kantonalni dužnosnici predvo- đeni Hamdijom Lipovačom pred- sjednikom i Albinom Muslićem za- stupnikom u kantonalnoj skupštini.
     Ovom prilikom dodijeljeno je i 120 članskih iskaznica novim članovima koji su pristupili stranci u zadnjih mjesec i po dana od održavanja posljednjeg skupa stranke u Ključu.

Informacije:  Radio Ključ

   Ključ, 8.  august 2010.Obilježena godišnjica stradanja u Botonjićima

 
Spomen ploča
     U subotu je obilježena 18-ta godišnjica stradanja bošnjaka u džematu Botonjići. Ovom događaju prisustvovali su pored porodica ubijenih i predstavnici lokalnih i kantonalnih nivoa vlasti.
     Tako su se među ostalima, prisutnim obratili Mirsad Vojić vršilac dužnosti ministra za boračka pitanja u Vladi kantona, Hajrulahović Hase savjetnik premijera,predsjedavajući općinskog vijeća Fadil Jakupović i Hamdija Dučanović pomoćnik općinskog načelnika.
    U okviru komemoracije i prisjećanja na žrtve, proučen je mevlud i tevhid za 57 nevino stradalih mještana Botonjića.

Informacije:  Radio Ključ


Iskorištavanje hidropotencijala rijeke Sane

Brane na Sani ???

 

     Kada je izrađena studija iskorištavanja hidropotencijala sliva rijeke Sane, i kad je predložen nacrt prostornog plana Unsko – sanskog kantona, predložena je bila i mapa hidroakumulacije koja bi se prostirala na veći dio općine Ključ i dio u Sanskom Mostu gdje bi se i nalazila hidroelektrana Vrhpolje. Nezadovoljni mještani koji bi dobili presječene puteve, potopljena mezarja, njive, pa čak i kuće, organizovali su velike demonstracije te su na konačnoj javnoj raspravi izvršili pritisak na lokalne vlasti da odbace takav plan, što je i učinjeno.
     -Nama naše niko ne može da plati!- nosili su poruku na tran- sparentima iako država nije čak ni predvidjela naknade za ekspropri- jacije, te su se mještani pribojavali da "naredba odozgo" može biti presudna nad svim lokalnim odlukama.
     Zbog toga i dalje postoji strah jer je nakon dvije godine ponovo aktueliziran ovaj problem. Općinsko vijeće Ključ na posljednjoj sjednici je izglasalo Odluku da se Zavodu za prostorno uređenje FBiH da saglasnost za izradu nacrta rezervne varijante, kao što su mini protočne hidrocentrale koje ne bi stvarale veliku akumulaciju niti bi značajno uticale na biljni i životinjski svijet u Sokolovu, kanjonu rijeke Sane koji spaja opštine Ključ i Sanski Most.


     Budući da je u toku izrada Prostornog plana FBIH koji predviđa izgradnju velike akumulacije, na inicjativu građana općine Ključ, lokalno vijeće radi sa urbanističkim zavodom FBIH na drugoj varijanti, koju je vijećnicima obrazložio direktor Zavoda Zlatan Lazarevski. Lazarevski je istekao da će shodno zahtjevima lokalne zajednice biti prezentirana alternativa velikoj akumulaciji koja u mjesto toga predviđa izgradnju sedam malih hidrocentrala.
     Dobar dio građana i dalje smatra da bi najidealnije rješenje bilo «Sana bez brana»! ali su spremni od dva zla da izaberu manje. S druge strane se plaše da država ne usvoji prvobitni prostorni plan sa velikom hidroakumulacijom, a općinsko vijeće Ključ trenutno manevriše tražeći sredinu, jer ne žele izgubiti eventualne prihode od centrala na njihovom području koji bi značili mnogo za praznu budžetsku kasu.

Informacije:  Revija Info

   Ključ, 4.  august 2010.Asvalt od kapije fabrike do mosta

     Polaganjem završnog asvaltnog sloja na dionici od hiljadu i pedeset metara dionice regionalne ceste od Sanice prema Laništu iniciralo je dolazak predstavnika Vlade USK-a koja je osigurala 500.000 KM budžetskih sredstava.

     Asvaltiranje dionice od kapije D.I. u Sanici do mosta na rijeci Sanici daje doprinos u turističkoj ponudi prelijepe Saničke doline ali evocira i uspomenu da je zamrla proizvodnja u Saničkoj tvornici koja je brojala preko 600 zaposlenih.

Informacije:  Radio Ključ

   Ključ, 3.  august 2010.Umjetnici na Starom gradu

 
Radovi na skicama
     U okviru 3. Međunarodne likovne kolonije "Stari gradovi Unsko-san- skog kantona" u organizaciji Udruže- nja likovnih umjetnika USK-a, jučer je na Starom gradu boravila grupa akademskih slikara koji su stigli iz BiH, Hrvatske i Srbije.
     Obilaskom Starog grada umjetnici su zadovoljni viđenim ljepotama,te su nakon obilaska i upoznavanja lokacija slikali kule i najzanimljivije detalje koje će u narednim danima u Muzeju u Bihaću, prenijeti na platno ljepote Starog grada Ključa.
     Najbolji radovi će ući u stalnu postavku Muzeja USK-a, što je i najveća nagrada svakom slikaru

Informacije:  Radio Ključ
Održana
"Prva Bošnjačka
smotra folklora"

 

     U subotu, je u Sanici održana „Prva bošnjačka smotra folklora“ na kojoj je učestvovalo 12 kulturno-umjetničkih dru- štava. Ogromna posjećenost pokazatelj je dobre organizacije i kvalitetnog programa društava iz cijele BiH a zasluge za tako dobru organizaciju svakako idu Stranci demokratske akcije, kao generalnom pokrovitelju smotre, te KUD-u „Naša mladost“. Prisutnima su se ispred pokrovitelja smotre obratili, predsjednik SDA Ključ, Ahmet Egrlić, Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić, te Amir Avdić.
     Predsjednik OO SDA Ključ, Ahmet Egrlić u svom obraćanju istakao je da će se u narednom periodu zalagati da ova smotra postane tradicionalna i da dobije međunarodni karakter, te da na njoj učestvuju kulturno-umjetnička društva iz regiona i šire.

          - Cilj ove manifestacije je promocija, narodnih igara i običaja, turističkih potencijala Sanice te da izraste u jednu od najznačajnijih manifestacija na području USK. Stranka demokratske akcije će i u narednom periodu podržati ovakve i slične kulturne manifestacije u cilju očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta Bošnjaka na području Sanice i općine Ključ, a aktivisti Stranke, naročito njeni mladi članovi, uzet će učešće u pripremi svih kulturnih dešavanja i obilježavanja bitnih datuma za općinu i BiH,- dodao je na kraju Egrlić.
    Punu podršku ovakvim manifestacijama iskazali su u svojim obraćanjima Općinski načelnik, mr. Osman Ćehajić i Amir Avdić.

Informacije:  Općina Ključ

   Ključ, 30.  juli 2010Finale memorijalnog turnira "Izet Avdić"

     Memorijalni turnir "Izet Avdić", koji Savez za sport i rekreaciju invalida općine Ključ organizuje svake godine, završen je sinoć. Na turniru je učestvovao ove godine veliki broj ekipa razvrstane u četiri kategorije. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa “Reimal” iz Sanskog Mosta koja je u finalu sjajnom igrom i fenomenalnim rezultatom od 3:1 savladala ekipu “Mango” iz Sanskog Mosta. U kategoriji djece najbolji su bili članovi ekipe “D.O.O. Hamedović”.
 
Uručenje pehara najboljima
     Ceremonija dodjele medalja i pehara upriličena je na stadionu OŠ “Ključ”, a nagrade pobjednicima uručili su organizatori turnira i Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić.
     - Zahvaljujem se svim učesnicima na korektnoj igri, a posebne pohvale upućujem Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Ključ na uspješno organizovanom turniru - kazao je Općinski načelnik koji je i zatvorio IX memorijalni turnir “Izet Avidć”.
     Ovogodišnji turnir obilježio je fer play i korektno navijanje, a broj posjetitelja je bio znatno veći nego prošle godine što i potvrđuje sve veći značaj i popularnost ovog turnira u općini Ključ i šire.

Informacije:  Općina Ključ


Od kako je ukinut Osnovni sud u Ključu

Putuju sudije ,
sa njima
i svjedoci

 

     Kada se, prije par godina, usvojio Zakon o sudovima Federacije BiH, očekivalo se da će sudstvo postati efikasnije i da će se uveliko smanjiti troškovi. Određeni troškovi su smanjeni, ali ne u željenom obimu, a s druge strane troškovi građana koji imaju potrebu da se obraćaju sudu su znatno porasli. Mnogo je primjera malih općina koje muku muče bez suda, kao što je to Ključ u Unsko-sanskom kantonu.
     -Od kako je ukinuto sjedište Osnovnog suda u Ključu i premješteno u Sanski Most, građani su prinuđeni putovati 80 kilometara u oba pravca, a često se i vraćati ukoliko im nedostaje po neki papir. Također, sudovi su i dalje zatrpani predmetima, nisu postali efikasniji, a ni jeftiniji bar kada su u pitanju poprazni džepovi građana- kazao nam je Senad Kananović, poslanik u parlamentu Federacije.
     Prije par dana, Dom naroda je usvojio njegov amandman i sada Ključani očekuju povratak Osnovnog suda u svoju čaršiju gdje je postojao već nekoliko stotina godina.

     -Bili smo dovedeni u apsurdnu situaciju. Primjera radi, sudinica Matilda Šulentić koja stanuje direktno pored «zatvorenog» suda u Ključu, svako jutro putuje na posao u Sanski Most sa cijelim tehničkim osobljem. Istovremeno prate je i desetine građana Ključa koji taj dan imaju posla na sudu, moraju i oni putovati a čak nemaju ni redovnih autobuskih linija- kaže Senad.
     Osnovni sud u Ključu ponovo će početi sa radom nakon što Visoko sudsko i tužilačko vijeće odredi sudije koje će biti uposlene u Ključu, a najlakše i njima i sudijama, bilo bi da ponovo rade oni koji već žive u ovoj maloj čaršiji, zaključio je Kananović.

Informacije:  Revija Info

   Ključ, 26.  juli 2010Svečano otvaranje džamije u Sanici

     U Sanici u subotu uz prisustvo velikog broja vjernika, svečano je otvotrena novoizgrađena džamija. Svečanosti otvorenja prisustvovali su i mnogi vjerski i politički zvaničnici, između ostalih Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić, muftija banjalučki Edhem ef. Čamdžić, Načelnik općine Ključ mr. Osman Ćehajić , zamjenik ministra civilnih poslova BiH Senad Šepić, premijer Unsko-Sanskog kantona Šemsudin Dedić, ministar zdravstva i socijalne politike Mustafa Avdagić.

 
     Reis-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić u svom obraćanju prisutnima naročito je istakao kako je vjera u ovakvim teškim okolnostima u kojim se naše društvo nalazi od vitalnog značaja za očuvanje jedinstva među Bošnjacima a džamije predstavljaju simbol tog jedinstva.
     Džamija je po mnogo čemu jedinstvena a prije svega po svom položaju i visokom minaretu koji kada su na njemu upaljena sva svjetla jednostavno mamiti paznju sa svih strana.
     Građevinski odbor je ključeve od novoizgrađene džamije i čast da je prvi otvori povjerio Reis-l-ulemi, ali je ovaj to prepustio mještaninu Keranoviću Salihu koji je najviše materijalnih sredstava i truda uložio za njenu izgradnju. Nakon otvaranja zajdenički je klanjano i prvo podne namaz u džamiji.

Informacije:  Općina Ključ

Foto:  J. Zolak         

Otvaranje spomen obilježja u Kalabama

     U mjesnoj zajednici Krasulje, u naselju Kalabe ovog vikenda svečano je otvoreno spomen obilježje svim stradalnicima sa ovog područja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
    U prisustvu velikog broja mještana, predstavnika svih nivoa vlasti, Muftiluka i Medžlisa te sudionika u događajima na ovim područijima 92-95. spomen obilježje zajedno su otvorili premijer USK-a Šemsudin Dedić i sin rahmetli Ahmeta Temimovića koji je na ovom mjestu poginuo 1995. godine prilikom oslobađanja Ključa. U obraćanjima vojnih starješina i aktera tadašnjih događaja evocirane su uspomene na herojsku borbu za oslobađanje ovih terena prilikom čega su u Kalabama poginula 10 pripadnika ARBiH.
     Na ovom mjestu na inicijativu mještana, koji su naišli na svesrdnu pomoć Općinskog načelnika i vlade USK-a izgrađena je spomen česma, ploča, te sagrađen prostor za vjerske obrede. Istaknuto je da su ovakva zdanja, spomenici našim šehidima i oni koji ih obilaze trajan garant čuvanja uspomene na tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95, i uspomene na najhrabrije sinove naše države.

Informacije:  Općina Ključ   Ključ, 23.  juli 2010Peta godišnjica KUD-a "Naša mladost"

     Kulturno umjetničko društvo „Naša mladost“ Ključ cjelovečernjim koncertom obilježilo je pet godina svog rada i djelovanja. Prijateljima društva predstavljena su ostvarenja, te rad sekcija koje okupljaju preko 120 aktivnih članova. KUD „Naša mladost“ osnovan je 17.11.2005. godine i od tada uspješno djeluje, a može se pohvaliti organizovanjem osam smotri narodnih igara, te mnogobrojnim gostovanjima u zemljama Europe, a svoj doprinos redovno daju prilikom obilježavanja datuma značajnih za općinu Ključ.
 

Ahmet Egrlić
     Društvo je dobrim radom i zalaganjem svojih članova za kratko vrijeme steklo mnogo prijatelja koji su u svojim obraćanjima pohvalili njegov rad te im poželjeli mnogo uspjeha i ubuduće. Jedan od prijatelja KUD-a i ljubitelj narodnih igara je i predsjednik OO SDA Ključ Ahmet Egrlić koji je čestitajući peti rođendan ovom društvu ujedno i najavio smotru folklora koja će se održati naredne subote u Sanici a kojoj će domaćin biti KUD „Naša mladost“.
    Ljubitelji narodnih igara, pjesme i plesa sinoć su mogli uživati u izvedbama mlađe i starije folklorne sekcije, plesne te po prvi put novoosnovane sekcije amaterskog pozorišta.

Informacije:  Općina Ključ   Ključ, 19.  juli 2010Održana Ključka regata 2010

     U subotu je u Ključu održana četrnaesta po redu međunarodna Ključka regata. Najvažniji sadržaj Ključkog ljeta i događaj godine u našem gradu ovaj put je okupio nekoliko stotina zaljubljenika u rijeku Sanu sa preko 80 plovila. Pored domaćih ljubitelja raftinga rijekom Sanom su, dionicom od Velečeva do Sokolova, splavarili i mnogobrojni rafteri iz Švicarske, Slovenije, Njemačke, Austrije, Skandinavskih zemalja, Srbije, te specijalni gosti iz kulturnog i političkog života našeg kantona i šire.
     Regatu je otvorio Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić koji se također pridružio rafterima, a nakon starta prva pauza je napravljena na Alinoj Luci gdje je organizovan zajednički doručak za sve učesnike. Poslije doručka najmasovnija regata do sada uputila se prema plaži na Zgonu gdje su organizovani skokovi u vodu. Cilj regate bio je ribarski kamp Sokolovo nakon kojeg je uslijedio povratak na gradsku plažu, a poslije zajedničke večere druženje će se nastaviti uz muziku uživo.
     Učesnici ovogodišnje regate izrazili su svoje zadovoljstvo samom organizacijom, a posebno gostoprimstvom u Ključu i većina njih je već sad najavila svoj dolazak i iduće godine.

Informacije:  Općina Ključ   Ključ, 14.  juli 2010Biljančani krenuli na Marš mira

     U julu 1992. godine 22 Biljančanina su se uspjela izvući iz okupirane teritorije Saničke doline pješačeći danima kroz šumu prema Grmuško – Srbljanskom platou gdje su se priključili jedinicama Teritorijalne odbrane okruga Bihać i stali u odbranu naše zemlje. Kako bi evocirali uspomene na svoj ratni put i odali počast svim žrtvama Biljani jutros je iz ovog sela po drugi put krenuo Marš mira.
     Dvadeset dva sina Saničke doline se oprostilo od svojih porodica i krenulo na pohod istim putem kao i ratne 92. godine. Marš mira će trajati naredna 3 dana, a Biljančani su se prvo zaputili prema Crnom Vrhu odakle ima se otvara put preko cijelog Grmeča.
     - Ovo je drugi put da organizujemo ovaj pohod, i već nas je ove godine duplo više nego lani, a marširanjem prema Jezeru čuvamo i evociramo uspomenu na naš put 92. godine ali iskazujemo i duboko poštovanje prema svim žrtvama naše domovine a posebno onim iz doline rijeke Sanice, - rekao je Hodžić Rajif sekretar MZ Biljani koja je ujedno i organizator Marša.

Informacije:  Općina Ključ
Turnir u
malom nogometu
„Izet Avdić“


Sinoć zvanični početak

 

     Savez za sport i rekreaciju invalida općine Ključ svake godine organizuje sada već tradicionalni memorijalni turnir u malom nogometu „Izet Avdić“. Ovogodišnji turnir je zvanično otvoren sinoć, a broj posjetitelja je bio znatno veći nego prošle godine što potvrđuje sve veći značaj i popularnost ovog turnira. Na svečenom otvaranju prisutne su pozdravili predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida Ključ Mujo Islamagić i predsjednik Savez za sport i rekreaciju invalida USK Mirsad Nuhanović. Uz želju da i ovogodišnje takmičenje obilježi fer play i korektno navijanje turnir je otvorio Općinski načelnik mr. Osman Ćehajić koji je ujedno i glavni sponzor takmičenja.
     Utakmice će se igrati na malono- gometnom igralištu ispred OŠ „Ključ“ svakim danom u večernjim satima, a početni udarac prve utakmice turnira između ekipa Mirza i Azhar izvela kćerka rahmetli Izeta, Lejla Avdić. Utakmica je završena je nerješeno 1-1. U drugoj utakmici večeri ekipa doo Hamedović savladala je ekipu doo Sinanović rezultatom 3-1. Na ovogodišnji turnir prijavilo se preko 50 ekipa u svim kategorijama, a ukupni nagradni fond ove godine iznosi 8.000 KM.

Informacije:  Općina Ključ
Policijska akcija - Ključ

     Dana 08.07.2010. godine u ranim jutarnjim satima na području općine Ključ, otpočela je operativno-taktička akcija s ciljem sprječavanje zloupotreba opojnih droga i pronalaska počinioca ove grupe krivičnih djela. U navedenoj akciji učestvovali su pripadnici Sektora krim. policije MUP-a USK, Jedinice policije za podršku, krim. policije Treće Policijske uprave Sanski Most i pripadnici policijske stanice Ključ.
 

Tvrdjava u Kamičku
     U prijepodnevnim satima izvršen je pretres porodičnih kuća i pomoćnih objekata kod pet lica i tom prilikom su kod tri lica pronađena narkotična sredstva Pretresom porodične kuće tridesetjednogodišnjaka iz mjesta Kamičak pronađeno je 29 sjemenki "cannabis sative", pretresom poro- dične kuće dvadesetšestogodišnjaka iz naselja Kamičak pronađen je jedan "džoint" i jedna sjemenka „cannabis sative“, dok je kod dvadesetčetvoro- godišnjaka iz naselja Kamičak pronađeno 5497 sjemenki „cannabis sative“.
     U sklopu navedenih aktivnosti u mjestu Pećansko polje na livadi nepoznatog vlasnika pronađen je zasad sa 122 stabljike "cannabis sative", a u mjestu Pištanica – Mjesna zajednica Sanica pronađena su četiri zasada sa ukupno 2849 stabljika "cannabis sative". Također u mjestu Kamičak u blizini porodične kuće tridesetjednogodišnjaka pronađeno je 9 stabljika "cannabis sative".
     Pronađene stabljike su počupane, a kriminalistička obrada zavedena je nad svim navedenim licima u cilju dokumentiranja krivičnih djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga".

Informacije:  MUP USK


Zbog proizvodnje i prodaje narkotika

Uhapšeno
pet osoba

 

     Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona (USK) danas su u Ključu uhapsili pet osoba zbog proizvodnje i prodaje narkotika. Prilikom pretresa njihovih porodičnih kuća pronađeno je oko 5.000 sjemenki canabis sative. Otkriveno je i pet plantaža na lokalitetu naselja Sanica, gdje je pronađeno oko 3.000 stabljika indijske konoplje, a koje se dovode u vezu sa uhapšenima, doznaje Fena od izvora u MUP-u USK.
     Radi se o do sad najvećim pronađenim plantažama za uzgoj na otvorenom, koje su se nalazile na vrlo nepristupačnim mjestima. Procjenjuje se da zaplijenjena droga na tržištu vrijedi preko milion KM.
     Više detalja o ovoj opsežnoj akciji bit će poznato sutra, a većina danas uhapšenih od ranije je poznata policiiji.

Informacije:  Vijesti.ba/Fena

   Ključ, 8.  juli 2010Biciklistički maraton Bihać- Srebrenica 2010

     Članovi kluba ekstremnih sportova "FIT PLUS" Sanica Almir Muherina i Elvis Ključanin učesnici su ovogodišnjeg šestog tradicionalnog bicikli- stičkog maratona Bihać – Srebrenica 2010 pod motom "Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi". Prema riječima predsjednika K.E.S. „FIT PLUS“ Muhameda Ramića ovo je po prvi put da neko sa teritorije općine Ključ učestvuje na ovom biciklističkom maratonu u znak sjećanja žrtvama genocida u Srebrenici.
    - Uz velike napore opremili smo neophodnom biciklističkom i pratećom opremom ova dva momka koja će dostojanstveno predstavljati općinu Ključ na centralnoj manifestaciji 11.07.2010.god u Srebrenici.
     Dužina trase koju 200 biciklista moraju preći je oko 500 km u tri etape. Prvo konačište je u Jajcu, drugu u Sarajevu i treće u Srebrenici. Staza je izuzetno duga i naporna što zahtjeva izuzetnu psihofizičku pripremljenost. Učesnici maratona će kao i prošle godine praviti pauzu na Alinoj Luci gdje će im u organizaciji Općinskog odbora SDA Ključ biti pripremljen ručak i osvježenje.

Informacije:  Općina Ključ     Ključki planinari, članovi Planinarskog društva "Lanište" iz Ključa u subotu 26. 06. 2010. imali su još jedan organizovan izlet, ovaj put u Donje Sokolovo. Čak ni jaka kiša nije uspjela spriječiti ključke planinare da se okupe i zajedno proslave prijem u Planinarski savez Bosne i Hercegovine, te da urede obalu rijeke Sane. I dok je jedna grupica bila zauzeta oko pripreme kotlića, par onih najaktivnijih uputili su se do crkve u Donjem Sokolovu uživajući u ljepote ključke prirode.
     Nakon toga uz pjesmu i kotlić sekretar Društva planinara svečano je podijelio članske kartice članovima Društva. U PD "Lanište" svaki novi član je dobro došao!
     Očekujemo Vas!!!

Informacije: Radio Ključ

Predstavljamo vam:
Velid Dervišević

     Ključ je oduvijek bio rasadnik dobrih pjevača i muzičara a jedan od njih je i Velid Dervišević koji je rodjen u Ključu tačnije u Hadžićima kod Ključa a trenutno živi i radi u Švicarskoj.
     Velid je ovih dana snimio album u studiu "MIX" u Švicarskoj pod nazivom "Pozitiva" a oni koji bi voljeli imati novi Velidov album u svojoj fonoteci moraće sačekati do početka septembra 2010 godine kada se očekuje njegov izlazak i na tržištu BiH. Kako saznajemo Velid je još uvijek u pregovorima sa muzičkim kućama u našoj zemlji.
     Na albumu se nalazi osam pjesama a ovaj put predstavicemo Vam dvije...

Informacije: Radio Ključ


 

"Pozitiva"


"Na tebe mislim svaki božji dan"DA BI SE VRATITLI OPET NA ARHIVU KLIKNITE OVDJE

 

Copyright by Filips Web Design & Kljuè Info Team - 2004.         -->        All rights reserved.    Powered by freebih.com network