M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Galerija fotografija
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO

Javno saopštenje Folklornog ansambla narodnih igara i pjesama
Folklor izbačen na livadu
- zar nije moglo drugačije ? -


Poštovana gospodo!

        Nama je zaista žao što moramo na ovakav način da tražimo svoja prava i rješavanje naših zahtjeva koje nismo mogli riješiti sa članovima IO KUD "Stari grad" iz Ključa.
        I pored drugih problema koji su prisutni u ovom gradu , već tri mjeseca prisutni su problemi i u KUD-u. O tim problemima javnost smo informirali putem Radio Ključa i dnevne štampe a ovim putem informišemo i Vas.
        Prije 3 (tri) mjeseca u KUD "Stari grad" iz Ključa došlo je do problema izmedju članova IO navedenog KUD-a i članova folklorne sekcije, orijentalnog plesa i solista.
        Problemi su nastali kada su članovi folklora, orijentalnog plesa i solisti poslije "Smotre folklora Ključ 2005" koja je održana 14.05.2005 godine javno prozvali članove IO KUD-a zbog njihovog nerada u KUD-u u 2004/05 godini.
        Nakon "Smotre folklora Ključ 2005" koja je bila i najveći kulturni dogadjaj u proteklih deset godina u našem gradu a koju su osmislili, organizovali i odradili članovi folklora, orijentalnog plesa i solisti sa gradjanima Ključa bez članova IO KUD-a (koji su do tada jedini radili aktivno u KUD-u) organizovali smo peticiju za smjenu članova IO KUD-a. Peticiju je potpisalo oko 50 članova tada apsolutne većine u KUD-u i 700 gradjana Ključa. Potpisanu peticiju dostavili smo IO KUD-a i načelniku općine Ključ te tražili da se organizuje skupština. Članovi IO KUD-a su to odbacili sa obrazloženjem da ih neće balavci smjenjivati.
        Napominjemo da su članovi IO KUD-a tokom te smotre samo prisustvovali na dva sastanka ( 4 člana IO Mustafa Salihović, Enisa Bašić, Ibrahim Kapetanović, Ćazim Hadžić nepozivajući ostale) te imali namjeru da istu pretvore u ličnu ili neku drugu promociju a najmanje u kulturnu aktivnost. Istima smo dali do znanja da će smotra biti samo ono što treba da bude a tj. kulturna aktivnost. Umalo da zaboravimo a da nekažemo da su ta 4 člana IO KUD-a učestvovali u defileu iza našeg folklora da bi se javnosti pokazali , a ostali članovi IO KUD-a su to nijemo posmatrali sa trotoara pošto nisu bili ni pozivani na sastanke pred ovaj dogadjaj. Napomenućemo da smo na prvom sastanku za smotru tražili da se pozovu svi članovi IO KUD-a ali odgovor od njih četvero ( Mustafe Salihovića, Enise Bašić, Ibrahima Kapetanovića i Ćazima Hadžića ) bio je da nema potrebe da ih pozivaju.
        Nakon peticije usljedila su vrijedjanja, podmićivanja i ko zna šta sve nije bilo pa čak i prijetnje tužbama članovima folklora, orijentalnog plesa i solistima od strane navedenih članova IO KUD-a, pošto se isti nisu mogli pomiriti sa činjenicom da napuste pozicije u IO KUD-a.
        Tokom svih tih dešavanja mi smo nastavili sa radom u prostorijama KUD-a i održavali probe i tražili svoje zahtjeve prije svega da se ispoštuje peticija članova i gradjana Ključa i održi skupstina KUD-a. Iako smo bili pod pritiskom gore navedenih članova IO KUD-a, mi nismo htjeli da odustanemo od svojih zahtjeva .
        Tokom ova tri mjeseca obraćali smo se i na druge adrese svi su nam kazali da smo u pravu ali niko to nesmije da javno kaže kao što smo to mi kazali. Najvjerovatnije zbog toga što se gore navedeni članovi IO KUD-a nalaze u vlasti, na funkcijama političkih stranaka, rade u upravi općine Ključ te se nalaze i u drugim odborima u ovom gradu.
        Mi se zbog toga nebojimo i istrajat ćemo u svojim zahtjevima zato što smo u pravu, neodričemo se KUD, prostorija koje smo uredjivali, opreme koju su nam oduzeli a koja je nabavljena zbog nas i sredstvima koja smo mi obezbjedili a ne oni. Nećemo drogu, ulicu, kafiće kao što nam to oni žele, mi hoćemo da se odgajamo na zdravim osnovama.
        Mi hoćemo KUD otvoreno za sve gradjane bez obzira na njihovu vjersku, političku i nacionalnu opredjeljenost, mi želimo da predstavljamo ovaj grad dostojno kao što smo ga i do sada predstavljali širom BiH, ako se nam ukaže prilika i u inostranstvu, da i dalje budemo mali ambasadori našeg grada. Nećemo da sa nama pojedinci manipulišu i koriste nas, te da igramo za pojedince i njihove lične i druge ciljeve. Mi hoćemo da igramo za narod te za opći interes ovoga grada pa zbog toga treba da KUD i postoji.
        Obraćali smo se i prvom čovjeku ovog grada Načelniku općine, kojem smo iznijeli sve probleme u KUD-u te nerad IO KUD-a sa argumentima. Najvjerovatnije da načelnik, ili nije htio, ili nije imao snage da nam pomogne oko rješavanja ovog problema.
        Isti dan kada smo bili kod Načelnika općine i razgovarali u večernjim satima kao i uvijek došli smo na probu. Došao je predsjednik društva prof. Mustafa Salihović istjerao nas iz prostorija KUD-a i probe rječima "Nemate vi više šta ovdje da tražite, sada mi vodimo svoju politiku, vojska ne stoji za jednim pa tako i KUD za vama i sad izadjite". Poslije predsjednikovih riječi mi smo izašli iz prostorija a bilo nas je oko 45 to veče. Najvjerovatnije da je prije toga predsjednik razgovarao sa gore navedenim članovima IO KUD-a te da su donjeli odluku da nas istjeraju.
        O istjeravanju smo obavjestili Radio Ključ i tražili da obavjeste gradjane Ključa, što su i uradili, te dali izjave za novine. Napominjemo vas da je to veče bila jaka kiša napolju.
        Mišljenja smo da KUD nije otvoreno društvo za sve gradjane nego samo za one koje oni misle da trebaju u njemu da budu, te da je KUD bio paravan Preporoda i Doma kulture kao i drugih organizacija u kojima su gore navedeni članovi IO KUD-a i bili, te mislimo da smo u pravu kada kažemo da nisu ništa radili.
        Navest ćemo nekoliko primjera:

        Primjer br.1.
        Primjedba od strane gore navedenih članova IO KUD-a na organizaciju i realizaciju smotre bila je ta što je bio orijentalni ples i što smo pozvali srpsko društvo iz Lukavca, kao što smo pozvali dva društva iz Kaknja "Dikan" i "HFS Bobovac". Mi se time dičimo i nama niko nesmeta mi smo otvoreni za sve kao i ovaj grad.

        Primjer br.2.
        U mjesecu Januaru 2005 godine na sastanku koji je održan donešena je odluka da se kupi jedan muzički instrument klavijatura . Odobrena sredstva na tom sastanku za nabavku navedenog instrumenta bila su 2500,00 KM. Instrument nije nikada nabavljen a gore navedeni članovi IO KUD-a su ta sredstva samoinicijativno preusmjerili i utrošili za kupovinu opreme za "Hasanaginicu".

        Primjer br,3.
        Kada smo organizovali koncert za Bajram KUD i Preporod bili su navodno organizatori za javnost. Kada smo ih upitali čime ucestvuje Preporod? Odgovor je bio pa mi smo iz Preporoda to je isto.

        Primjer br.4.
        Od formiranja KUD-a pa sve do pred kraj godine 2004 ( oko 7 mjeseci) niko od njih nije ulazio u prostorije KUD-a. Kada smo im kazali da smo napravili mini klub tada su na naš poziv prvi put ušli i održali sastanak te vidjeli šta sve tamo ima i kako se to održava. Napominjemo da smo svo to vrijeme od njih tražili da nam nabave sredstva za čišćenje i održavanje prostorija ali ih nismo dobili. Sjetili su se da ih kupe tek poslije Nove godine u januaru 2005. Do tada smo sami sakupljali novac izmedju sebe po neku marku i kupovali sredstva.

        Primjer. br. 5.
        Kada smo počeli sa vježbanjem u prostorijama se poslije 5 minuta vježbanja nije moglo biti zbog velike kocentracije prašine od igranja. Tražili smo od istih da nešto urade ali isti to nikada nisu uradili. Pošto nismo mogli u takvim uslovima da radimo sami smo našli sponzora koji će nam izbrusiti pod te pronašli sponzora koji će nam dati lak da lakiramo. To smo uradili za jedan vikend.

        Primjer br.6.
        Tražili smo od IO da urade logotip društva, isti to nisu uradili nego smo mi uradili nekoliko prijedloga logotipa i tražili na sastanku da to odmah usvoje ili da daju svoj neki prijedlog. Isti su jedan od naših prijedloga logotipa usvojili.

        Primjer.br.7.
        Opremanje kluba kao i nabavljanje sredstava za kupovinu TV sami smo odradili pošto smo iste u više navrata molili da nam to urade i obezbjede sredstva isti nisu imali razumjevanja prema nama, a panoe i izrade slika smo sami izradjivali od svojih ličnih sredstava. Tražili smo da se osposobe mokri čvorovi ali isti to nikada nisu uradili.

        Primjer.br. 8.
        KUD je dobio zahtjev od članova amaterskog pozorišta da udju u sastav KUD-a pošto do tada se nije bila formirala dramska sekcija (to je bilo predkraj 2004 godine), Uticajem gore navedenih članova IO na druge članove IO KUD-a donešena je odluka da nema potrebe da u sastavu KUD-a bude amatersko pozorište te da je nepismen onaj koji je pisao taj zahtjev.

        Primjer,br.9.
        Sav posao oko odlaska na Bingo sou članova IO bio je taj da sastave spisak ko će da ide, i potpišu ugovor koji im je došao na sto, pa se tada pojavilo da u KUD-u ima preko 150 aktivnih članova te dosta sekcija. Kažemo Vam da je u tom periodu aktivno radili samo folklor, orijentalni ples i solisti.
        Napominjemo da smo ostalo sve mi uradili tražili, veze da odemo što smo i uspjeli, pripremili nastup i predstavljanje. Napominjemo da je odlazak na Bingo bio uvršten u plan rada folklorne sekcije za 2004 godinu, dok KUD nije uopšte imao svoj plan rada za 2004 godinu.

        Primjer.br.10.
        Kada je folklor u KUD-u inicijator organizacije necega u Domu kulture tada gosp. Ibrahim Kapetanović naplaćuje KUD-u uslugu doma npr. Smotra folklora za koju je naplatio 500,00 KM (zato što mi za svaku manifestaciju obezbjedimo sredstva), a odmah poslije toga nakon nekoliko dana dramska je inicijator i organizuje 4 predstave Hasanaginice u Domu kulture i imamo informacije da za to Ibrahim Kapetanović nije naplatio ništa, a sve je ispred KUD-a. Pitamo se i MI a zapitajte se i VI zašto?
        Članovi folklora, orijentalnog plesa i solisti su mladi koji su tada jedini aktivno radili u KUD-u. Njih oko 50 (pedeset) članova, starosne dobi od 15-27 godina, a oko 30 (trideset) su punoljetni, djeca porodica šehida i poginulih boraca, djeca gradjana Ključa koji su pobjegli od droge, ulica i kafića i našli svoje mjesto u KUD-u gajeći igre iz BIH, orijentalni ples, sevdah, narodnu i turbo-folk muziku a pojedinci su sebi uzeli za pravo da ih istjeraju.
        Mi sada radimo kao neoficijelna grupa pod nazivom "Folklorni ansambl narodnih igara i pjesama" dok se nerješe naši zahtjevi tj. ispoštuje peticija i organizuje skupština KUD-a u čijoj pripremi tražimo da učestvuju 3 naša člana.
        Informišemo Vas da smo samo za ova tri mjeseca radili na livadi i u neuslovnom domu u Šehićima. Za veoma kratko vrijeme bez njih (članova IO) predstavili smo naš grad na FTV u emisiji Folk sou, Smotri folklora u Vitezu i Jablanici, bili smo na jednodnevnom izletu na Jablaničkom jezeru, otvaranju džamije u Crljenima, na festivalu amatera pjevača "Neretva 2005" gdje smo osvojili drugo, četvrto i peto mjesto i na koncertu Borba protiv droge.
        Dok smo mi radili kao i uvijek prostorije KUD-.a su bile zatvorene a ulaz u iste zarastao koprivom i smećem. Mi dokazujemo kao i uvijek da radimo a oni tokom ova tri mjeseca nisu ama baš ništa uradili. Nisu nam gore navedeni članovi IO KUD-a dali da učestvujemo u kulturno–zabavnim aktivnostima Majskih dana otpora, obilježavanju 15 septembra iako smo im se pismeno obratili da pripremimo cjelovečernje koncerte za navedene datume o čemu je obavješten i načelnik općine.
        Pismeno smo im se obratili i tražili da nam posude opremu koju su nam oduzeli, da nam daju jednu prostoriju za vježbanje, da nam daju pozivnice koje smo dobili za učešća na smotrama folklora po cijeloj BiH koje su stizale na njihovu adresu dok se nerješe naši zahtjevi. Odgovor je kao i uvijek bio negativan. Ni sada nemamo niti prostorija, niti opreme ali imamo volju i želju da istrajemo u svojim zahtjevima, da i dalje radimo kako bi predtavljali ovaj grad kao što smo to i dosada radili te da se ispoštuje volja većine članova i gradjana Ključa koji su potisali peticiju, pošto je KUD udruženje gradjana a ne pojedinaca.
        Poštovana gospodo! Iz svega gore što smo naveli sami izvucite zaključak te kažite svoje mišljenje. Tražimo od Vas podršku te da zajednici napravimo KUD kakav on treba da bude te da izaberemo ljude koji ce doprinijeti njegovom razvoju a samim time i ovom gradu.
        Mišljenja smo da je ovo dovoljno kako bi Vi iznijeli svoje mišljenje i svoj stav o ovim problemima u kojima je KUD, te nam dali podršku u rješavanju naših zahtjeva. Nemojte kada budete razmatrali ovu informaciju da dozvolite da u Vama prevagne stranački, familijarni ili drugi interes kada su u pitanju gore navedeni članovi IO KUD-a, nego to gledajte kao opci interes za sve nas u ovom gradu kako bi se problemi riješili.
        Molimo sve političke partije da se javno oglase i ograde od članova IO KUD-a i njihovih postupaka, ukoliko su oni Vaši partijski članovi.
        Molimo Vas da ovu informaciju uvrstite u dnevni red vaše prve naredne partijske sjednice i prvoj narednoj sjednice Općinskog vijeća te istu razmotrite.

        "Gospodo! Uvijek ćemo govoriti jedni drugima istinu. Istina, koliko god bila negativna ili pozitivna , od iste se nećemo odvajati. Veliki problemi se nemogu riješiti sa ljudima slabog karaktera. Za ljude, koji nisu veseli, postoje dvije sumnje: ili su bolesni ili kriju greške od drugih."

" SAMO ONI NARODI KOJI NE DRŽE DO SEBE,
NE DRŽE NI DO SVOJE DUHOVNO-KULTURNE BAŠTINE"


Folklorni ansambl narodnih igara i pjesama 
 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network